เอ็มดีมติชน แจงไตรมาสแรกปี’65 กำไร 19.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.28%

น.ส.ปานบัว บุนปาน เอ็มดีมติชน แจงไตรมาสแรกปี’65 กำไรสุทธิ 19.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.28%

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทขอนำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565 งวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมชี้แจงผลการดำเนินงานว่า ในไตรมาส 1 ปี 2565 ผลประกอบการรวมของ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 176.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.55 ล้านบาท คิดเป็น 7.67%

รายได้รวมที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภคข้อมูลข่าวสาร รวมถึงปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้น เช่น รายได้ค่าโฆษณาออนไลน์ รายได้จัดงานสัมมนา และรายได้จากการขายหนังสือเล่ม

กรรมการผู้จัดการมติชนชี้แจงต่อไปว่า สำหรับต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาส1 ปี 2565 มีจำนวน 152.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 150.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.09 ล้านบาท คิดเป็น 1.39% สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทยังคงเน้นบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ


น.ส.ปานบัวระบุอีกว่า ผลจากการปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด จึงส่งผลให้ไตรมาส 1 ประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 19.07 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564  9.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 107.28%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ