สนามบินสุวรรณภูมิ ส่งชาวไทยมุสลิม 1,800 คน ร่วมพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ

สนามบินสุวรรณภูมิอำนวยความสะดวกชาวไทยมุสลิม 1,800 คนร่วมพิธีฮัจจ์ ณ นครเมกกะห์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เดินทางประมาณ 1,800 คน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รายงานข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ทสภ.ร่วมกับกรมการปกครอง และจังหวัดสมุทรปราการได้จัดพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เที่ยวบินแรก ประจำปี 2565 ณ นครเมกกะ ซาอุดีอาระเบีย

โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง H.E. Mr.Essam Saleh H.Algetale อุปทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายอัษฎางค์ ขำคมกุล รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์เที่ยวบินแรก

ในช่วงเทศกาลฮัจย์ประจำปี 2565 คาดว่าจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางออกจากประเทศไทย ผ่านทาง ทสภ. เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 ประมาณ 1,800 คน โดยมีสายการบินไทย และ Saudi Arabian Airlines ให้บริการเที่ยวบินไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำนวน 5 เที่ยวบิน

Advertisement

ในส่วนของเที่ยวบินขากลับระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2565 มีจำนวน 5 เที่ยวบิน ดังนั้นเพื่อให้ผู้เดินทางไปแสวงบุญได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกทั้งขาไปและขากลับ รวมถึงได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไว้รองรับผู้เดินทางไปแสวงบุญให้พร้อมใช้งาน อาทิ ห้องละหมาด จำนวน 3 ห้อง บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร และภายในอาคารเทียบเครื่องบิน E ชั้น 3 และอาคารเทียบเครื่องบิน C ชั้น 2

นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบิน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร และด่านควบคุมโรค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญ อาทิ การจัดช่องทางตรวจบัตรโดยสารเป็นกรณีพิเศษ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจหนังสือเดินทาง การผ่านศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร การตรวจคัดกรองโรคจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ทั้งนี้ ทสภ.ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทาง 3 ชั่วโมง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center โทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

สนามบินสุวรรณภูมิอำนวยความสะดวกชาวไทยมุสลิม 1,800 คนร่วมพิธีฮัจจ์ ณ นครเมกกะห์