กกร.แถลงใหญ่ 9ม.ค.ไม่หนุนขึ้นค่าแรงเท่ากันทั่วประเทศ ห่วงเอสเอ็มอี-เกษตรกรแบกรับหนักสุด

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในนาม กกร. ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้ว ในวันที่ 8 มกราคม ถึงเรื่องการปรับขึ้นค่าแรง สาระสำคัญในหนังสือแสดงจุดยืนว่า ทาง กกร.ยังเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรง แต่ไม่เห็นด้วยที่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราที่เท่ากันทั่วประเทศ แต่ควรปรับขึ้นในอัตราแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัด ตามขนาดของเศรษฐกิจและภาวะของเศรษฐกิจและสังคม


“ส่วนระดับค่าแรงขั้นต่ำ ควรปรับขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ ตรงนี้ตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้าง 3 ฝ่าย (คณะกรรมการไตรภาคี)ของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะปรับขึ้นแตกต่างกันตามสภาพเศรษฐกิจ หากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราเท่ากันทั่วประเทศ จะกระทบอย่างมากกับเอสเอ็มอี และภาคเกษตร ที่จะต้องแบกรับต้นทุนสูงขึ้น ”

ทั้งนี้ ในวันที่ 9 มกราคม กกร.จะแถลงข่าว“ข้อคิดเห็นต่อการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างแรงงานของประเทศไทย ปี 2561” ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถนนราชบพิธ เวลา 09.30 น.ซึ่งผู้แถลงประกอบด้วยนายกลินท์ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

ที่มา  มติชนออนไลน์