เสียงจากแผ่นดิน ตอน 7 “บ้านน้ำทรัพย์” ชุมชนแห่งการเรียนรู้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน”ตอน 7 บ้านน้ำทรัพย์ หมู่บ้านพอเพียงเหนือเขื่อนแก่งกระจาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน จากชุมชนที่แทบล่มสลาย วันนี้กลายเป็นชุมชนที่คว้ารางวัลต่าง ๆ ด้านการบริการพัฒนาชุมชนมากมาย

ไปร่วมฟังความสำเร็จของพวกเขาพร้อมๆ กัน