AIS Business กางวิชั่นปี 2566 ตัวช่วยธุรกิจทรานส์ฟอร์มองค์กร

ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย
ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย

AIS Business เผยสัญญาณธุรกิจภาคอุตสาหกรรม-SMEs ฟื้นตัว กระตุ้นให้เร่งดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเพื่อโอกาสแข่งขัน พร้อมชูธีม “เติบโต อุ่นใจไปด้วยกัน” เสนอโซลูชั่นครบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมจากโครงข่าย 5G ที่ครอบคลุมที่สุด และการปกป้องดาต้าด้วยระบบคลาวด์ที่รวดเร็วปลอดภัย 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS (AIS Business) กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ตลาด และเทรนด์การทำ Digital Transformation ขององค์กร และ SME ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ว่า ช่วงระบาดของโควิด-19 ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ได้ปรับตัวรับผลกระทบจนพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในบริบทของโลกหลังโควิดแล้ว

และแน่นอนว่า พร้อมเปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการทำ Digital Transformation เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตของธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ธุรกิจขนส่ง Logistics และผู้ให้บริการทางการเงิน เป็นต้น 

อีกทั้งเทรนด์ของการใช้งานในปีนี้องค์กรจะมุ่งไปที่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เข้ามาช่วยจัดการ ควบคุม ความมั่นคงปลอดภัยของ Data ตามกรอบกฎหมายที่ประกาศใช้ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีกระแสเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งหมดนี้ทำให้ ดิจิทัลโซลูชั่น ได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่จะเข้ามาช่วยองค์กรสร้างความพร้อมสู่การเติบโตควบคู่กับความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้

นายธนพงษ์ยังกล่าวอีกด้วยว่าทั้ง 4 อุตสาหกรรม คือ ค้าปลีก โรงงาน ขนส่ง และธนาคาร คือแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย หากการทรานส์ฟอร์มด้วยโซลูชั่นของ AIS ช่วยให้พาร์ตเนอร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้เติบโต เศรฐกิจโดยรวมก็ย่อมเติบโตตาม

Advertisment

นอกจากนี้ ในภาค SMEs เองก็เป็นส่วนสำคัญของประเทศเช่นกัน โดยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวเช่นกัน สังเกตได้จากการเช่าใช้ไวไฟเพิ่มขึ้นในกลุ่มโรงแรมที่พัก ทั้งการโรมมิ่งข้อมูลของลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการมีการใช้งานมากขึ้น ส่วนนี้เป็นภารกิจหนึ่งของ AIS Business ที่จะช่วยสร้างแพลตฟอร์ม Smart SMEs เพื่อช่วยให้เหล่า SMEs มาเจอกันเพื่อช่วยเหลือกันและกันทั้งการขยายฐานลูกค้าและให้การช่วยเหลือในการบริหารจัดการ

ลูกค้า คือ พาร์ตเนอร์

นายธนพงษ์กล่าวว่า การทำงานของ AIS Business ยังคงมุ่งมั่นขยายฐานความร่วมมือ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ากลายเป็นพันธมิตร เพื่อช่วยเหลือองค์กรลูกค้าในการบริการลูกค้าอีกทอดหนึ่ง ซึ่ง AIS มีความแข็งแกร่งจากฐานผู้ใช้งาน โครงข่ายที่ครอบคลุม อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชั่นที่ถูกคิดมากอย่างต่อเนื่องและออกแบบให้เหมาะสมกับลูกค้่าหรือพันธมิตรแต่ละคน 

ด้วยโครงข่ายที่ครอบคลุมและความแข็งแกร่งของเหล่าพันธมิตรทำให้ให้ AIS Business สามารถให้บริการลูกค้าทั้งภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สนับสนุนการเติบโตขององค์กรและธุรกิจ ภายใต้เทรนด์และสถานการณ์ภายหลังจากที่ต้องเผชิญกับวิกฤติ และการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

“เราไม่ได้มาขายของอย่างเดียว เรามาเพื่อช่วยเหลือให้ลูกค้าเติบโตไปพร้อมกันด้วย” นายธนพงษ์กล่าว

Advertisment

กางวิสัยทัศน์ 2566 เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

นายธนพงษ์กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในปี 2566 นี้ว่ายังคงมุ่งสร้าง Digital Business Ecosystem ให้มีความสมบูรณ์แบบ สามารถตอบโจทย์การทำงานทุกองค์กรได้ในทุกมิติ 

ผ่าน 5 กลยุทธ์ อันได้แก่

1) เชื่อมต่อ 5G Ecosystem เพื่อการทำงานของภาคธุรกิจอย่างรอบด้าน

2) ยกระดับการทำงานของโครงข่ายด้วย Intelligent Network 

3) มุ่งเสริมความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์ม 

4) เสริมอาวุธด้านการตลาดและเพิ่มโอกาสการเติบโต Data-driven Business 

5) ส่งมอบบริการด้วยทีมงานมืออาชีพที่ไว้วางใจได้

ซึ่งแกนในการดำเนินกลยุทธ์อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องคำนึงถึง 3 ส่วน คือ เติบโต (Growth) อุ่นใจ (Trust) และ ไปด้วยกัน (Sustainability) 

Growth: Accelerating Growth Beyond Pandemic Recovery

เร่งการเติบโตของธุรกิจโดยการสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ ด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจด้วยศักยภาพของ AIS 5G และ Cloud Platform, ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ Data Insight & Lifestyle as a Service, พร้อมการสร้างสรรค์โซลูชั่นใหม่ ๆ เฉพาะอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Smart Manufacturing, Smart Transportation & Logistics, Smart City & Building, และ Smart Retail

Trust: Modernizing Trusted Digital Infrastructure to Improve Efficiency, Agility and Security

บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ด้วยความพร้อมเต็มรูปแบบของ Intelligent Network, Cloud Platforms และ Cyber Security สอดรับกับกฎระเบียบของการใช้งานที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละอุตสาหกรรม ผ่านโซลูชั่นอย่างเช่น Sovereign Cloud, SD-WAN, Secured Connectivity เป็นต้น ที่ตอบโจทย์ทั้งความเร็ว ความยืดหยุ่น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลและระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยขององค์กร

Sustainability : Creating Sustainable Business with Digital Solutions

สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอย่างยั่งยืน AIS Business พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมนวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การสร้างระบบนิเวศสำหรับการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ การสร้าง AIS 5G NEXTGen Platform เพื่อการสร้าง 5G โซลูชันได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ไปจนถึงโซลูชั่นที่เข้ามาช่วยในการบริการจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยคาร์บอน การปล่อยน้ำเสียโดยใช้ข้อมูลแบบ real-time จากอุปกรณ์ IOT ทำให้พร้อมการคาดการณ์การใช้พลังงานล่วงหน้า เพื่อให้สามารถตัดสินใจวางแผนการทำงาน หรือการผลิตได้อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง e-Waste, Academy for Thai และอุ่นใจไซเบอร์ เป็นต้น