หุ่นยนต์มาแน่ทำงานแทนคน เร่งปฏิรูปการศึกษาพัฒนาทักษะ

ตะลึงข้อมูล TDRI เด็กไทย 50% อ่านจับใจความไม่ได้ 53% คิดเลขพื้นฐานไม่ได้ 47% ไม่มีพื้นฐานวิทย์ เอกชนย้ำในปี 2568 หุ่นยนต์แย่งงานคนถึง 30% การจ้างงานมนุษย์จะเริ่มหายไป ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษา ปั้น “แซนด์บอกซ์” รับมือยุคเทคโนโลยีดิสรัปต์ 

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการศึกษาเป็นปัญหาระดับประเทศ จากการทดสอบเด็กไทยอายุ 15 ปี พบว่า 50% อ่านหนังสือแล้วตีความไม่ได้ 53% ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ได้ 47% ไม่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จึงต้องผลักดันให้เกิดหน่วยงานภาคีเพื่อการศึกษาไทย โดยเสนอแนวคิด “พื้นที่การศึกษาพิเศษ” หรือแซนด์บอกซ์สำหรับการศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการทดลองปฏิรูปการเรียนแบบใหม่ คาดว่าเร็ว ๆ นี้จะได้เห็น

ขณะที่นายเรืองโรจน์ พูนผล ผู้จัดการกองทุน 500 Tuktuks กล่าวว่า เทคโนโลยีเติบโตก้าวกระโดด โดยปี 2561-2563 อยู่ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ ขณะที่มนุษย์ยังปรับตัวแบบเส้นตรง คาดว่าในปี 2568 กว่า 30% ของงานจะแทนด้วยหุ่นยนต์ และ 12 ปี 90% จะทรานส์ฟอร์ม และ 47% ของการจ้างงานจะหายไป

สิ่งที่จะช่วยให้คนทรานส์ฟอร์มคือ “การศึกษา” ในอนาคตทักษะของมนุษย์ที่ช่วยเอาตัวรอดได้จะเปลี่ยนทุกปี จากเปลี่ยนทุก ๆ 5 ปี ทำให้ทักษะกว่า 35% ต้องเรียนรู้ใหม่ ดังนั้นการลงทุนขององค์กรที่ดีที่สุดคือ รีสกิลพนักงาน

ขณะที่ตลาดการศึกษาโลกมีมูลค่าถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนการเรียนออนไลน์มีมูลค่า 6.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งมีการลงทุนสำหรับ EdTech กว่า 1 แสนล้านบาท ขณะที่สตาร์ตอัพไทยโตกว่า 100% แต่ยังขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยี ธุรกิจที่น่าสนใจคือ การเร่งทักษะที่ต้องการให้บุคลากร อาทิ “กูเกิล” ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสร้างหลักสูตรให้คนที่เรียนและสอบผ่านเข้าทำงานกับบริษัทได้ทันที อีกโมเดลคือ ไมโครสกูลเรียนเป็นโปรเจ็กต์

Advertisment

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า ทุกธุรกิจอยู่ในยุคดิสรัปชั่นจึงต้องเน้นพัฒนาคนในองค์กร โดยส่วนตัวมองว่าไทยมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้

จากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ต้องทำให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ไม่น่าเบื่อ เรียนรู้ได้ตลอดเวลาในทุกเรื่องที่อยากรู้ ปัจจุบันการทำธุรกิจใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจึงสำคัญมาก ต้องรีสกิลใหม่ และต้องเรียนรู้ให้เร็ว ความรู้บางอย่างไม่มีในมหาวิทยาลัยต้องปูพื้นฐานเด็กไทยให้แข่งขันได้ในอนาคต”

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ตำแหน่งงานบางอย่างจะหายไป จึงต้องเตรียมพัฒนาคน โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้าง CU Innovation District เพื่อรีสกิลพนักงานของธนาคาร

ขณะที่นางสาวอณัฐภิสา จันทะไทยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ดีแทค แอคเซอเลอเรท กล่าวว่า เตรียมจัดงาน “Education Disruption Conference and Hackathon 2018” เพื่อสร้างนวัตกรรมผ่าน EdTech Startups

Advertisment

“ปัญหาสตาร์ตอัพ EdTechไทยคือ ไม่เห็นตัวอย่างที่สำเร็จ ทุกคนเลยทำสิ่งที่เป็นกระเเส เช่น ฟินเทค ซึ่งเรามองว่าฟินเทรนด์ฟินเทคกำลังตก”