20 อันดับเว็บไซต์ยอดนิยมคนไทย โซเชียลมีเดีย-ไลฟ์สไตล์-18+

Image by Firmbee from Pixabay

รายงานสถานะทางดิจิทัลของประเทศไทย 2024 เผย 20 อันดับเว็บไซต์ยอดนิยมคนไทย กลุ่มโซเชียลมีเดีย ช็อปปิ้งออนไลน์ ไลฟ์สไตล์ และเว็บ 18+ 

DigitalPortal ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกได้เปิดเผยรายงาน DIGITAL 2024 : THAILAND เพื่อรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ทั้งการเข้าใช้เว็บไซต์ เทรนด์การค้นหา ตลอดจนอิทธิพลของดิจิทัลต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ยอดนิยมของคนไทย 20 อันดับแรก โดยใช้การจัดอันดับของ Similarweb Ranking วัดความถี่และความหนาแน่นในการใช้งาน (Traffic) และค่าเฉลี่ยของเวลาในการเข้าชมเว็บ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2022 ถึง พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา

จากตารางจะเห็นว่า YouTube มีค่าเฉลี่ยการใช้เวลาบนเว็บนานที่สุด 23.35 นาที รองลงมาคือ Facebook และ Twitter และ Instagram ซึ่งจัดเป็นกลุ่มโซเชียลมีเดีย

อีกกลุ่มที่เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน คือ กลุ่มข่าวสารและไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Sanook, Kapook, TrueID หรือข่าวสารจาก ThaiRath ส่วนช็อปปิ้งออนไลน์ Shopee Lazada ยังติดอันดับทั้งคู่ ในขณะที่ เว็บวาบหวิว 18+ ก็ยังคงติดอยู่ใน 20 อันดับนี้