ลุย5G”ดิจิทัลพาร์ค” ดีอีโยนเน็ตประชารัฐคืนกสทช.

บอร์ดดีอีลุย 5G เปิดพื้นที่ดิจิทัลพาร์คให้โอเปอเรเตอร์ได้ทดสอบนวัตกรรมใหม่ โยนเน็ตประชารัฐเฟส 2 คืน “กสทช.” พร้อมชงตั้งสภาดิจิทัล


นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน 5G กับประเทศไทย โดยมอบให้กระทรวงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งเป็น”คณะทำงานเตรียมการ 5G เพื่ออนาคต” เตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็น โดยจะเปิดพื้นที่โครงการดิจิทัลพาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นสนามทดสอบ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะไม่ใช้แค่สื่อสาร แต่จะเป็นการนำ 5G ไปใช้ในด้านอื่นด้วย อาทิ สาธารณสุข, การศึกษาเป้าหมายคือ ต้องใช้ประโยชน์จากความเร็วที่มากว่า 4G 10-100 เท่า และมีดีเลย์ต่ำ การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตออฟธิง (IOT) โดยมอบหมายให้ กสทช.เตรียมจัดสรรคลื่นรองรับ อาทิ 3.3-4.2 GHz 24-29 GHz ซึ่งเบื้องต้นน่าจะใช้ย่าน 24-26 GHz ทดสอบก่อน

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ กสทช.ดำเนินงานโครงการ “เน็ตประชารัฐ” เฟส 2 จำนวน 15,732 หมู่บ้านแทน เนื่องจาก บมจ.ทีโอทียังต้องเชื่อมต่อโครงข่ายเฟสแรกไปยังโรงเรียน รพ.สต. จึงอาจดำเนินการล่าช้าได้ และอนุมัติหลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายแบบเปิดเพื่อให้โอเปอเรเตอร์รายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปให้บริการเชิงพาณิชย์กับชุมชนได้ รวมถึงจัดทำแผนบูรณาการในการจัดหาให้มีโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพื่อระบบควบคุมการเดินรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ทั้งเห็นชอบในหลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นศูนย์รวมความร่วมมือกับภาครัฐ และเป็นตัวแทนในการเจรจากับต่างประเทศ

รวมถึงเห็นชอบในหลักการให้นำมาตรการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ Digital Thailand ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยให้ ก.พ.เสนอ ครม.ต่อไป

Previous articleเพื่อไทย จี้ ‘ประวิตร’ แก้ไขความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวจีน หลังทัวร์แห่ยกเลิก
Next articleฟุตบอลโลกดันยอดดีลิเวอรี่ “เบอร์เกอร์คิง”เร่งเปิดสาขา