Technology for Life By SAMART เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ยุค “ดิจิทัล” …พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ไทยแลนด์ 4.0โรดแมพสำคัญของประเทศไทย ทำให้ประเทศมีขีดแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ท่ามกลางการไหลบ่าของเทคโนโลยียุคใหม่ที่กำลัง Disrupt หรือสร้างความปั่นปวนให้ธุรกิจต้องปรับเปลี่้ยน วิธีคิด กระบวนการ รูปแบบบริหารจัดการ สินค้า เกิดเป็นบริการรูปใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคปัจจุบัน

มีหลายหน่วยงาน องค์กรในประเทศไทยที่สนับสนุน นักคิด นักสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการให้ทุน เป็นพี่เลี้ยงบ่มเพาะแนวคิดการทำตลาด จนพัฒนาเป็นสินค้า และบริการสู่เชิงพาณิชย์ “สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนแนวคิด ไอเดียคนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Samart Innovation Award มายาวนานหลายปี ปีนี้โครงการยังเดินต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เปิดกว้างให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอไอเดีย โดยจะได้รับการอบรมแนวทางทำธุรกิจ ที่พร้อมดันนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง

โครงการ Samart Innovation Award 2017 กลุ่มบริษัทสามารถฯ ผนึกกำลังกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลุยโครงการ Young Technopreneur หรือ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี นำแนวคิดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจทำเงิน สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้

ความร่วมมือครั้งนี้ ทำให้เห็นไอเดียใหม่ๆ ที่ถูกจุดประกายขึ้นอย่างน่าสนใจ เช่น บริการระบบติดตามตัวเด็ก “JerDikidsนำเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากขณะนี้ คือ “คิวอาร์โค้ด” ร่วมกับเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง iBeacon มาใช้ระบุตัวตนร่วมกับเว็บแอพพลิเคชั่น และโมบาย แอพพลิเคชั่น Jerdi Tag ในรูปแบบสายรัดข้อมือ สามารถติดตามตำแหน่งที่อยู่ของเด็กในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน  

หรือ อุปกรณ์อัจฉริยะอย่าง “LongArnDu” (ลองอ่านดู) พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ “หุ่นยนต์” สู่เครื่องอ่านหนังสือสำหรับผู้พิการ สั่งงานโดยใช้เสียง และการควบคุมอัตโนมัติ ดึงนวัตกรรมที่เรียกว่า ไอโอที หรือ Internet of Things ช่วยเติมเต็มให้ผู้พิการได้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางร่างกายสามารถอ่านหนังสือ ติดต่อสื่อสาร และได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครื่องมือเปิดอ่านหนังสือแบบอัตโนมัติได้

บริการตลาดสดออนไลน์ภายใต้ชื่อ “เหมาหมด” (MHAOMOD) เป็นอีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจ ดึงเทคโนโลยี “บิ๊กดาต้า” (Big Data) มาเป็นส่วนสำคัญ เหมาหมด เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น ทำหน้าที่เป็นตลาดสดออนไลน์ ช่วยให้ร้านอาหาร และผู้ค้าส่งสามารถแลกเปลี่ยน ต่อรอง และสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้แค่ปลายนิ้วคลิก ทำให้ร้านอาหารสามารถเข้าถึงและสั่งซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่งที่มีคุณภาพมากขึ้น

หรือนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ สังคมผู้สูงอายุในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี “นาฬิกาอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ” (Senior Watch and Senior Alert Application) กับระบบติดตามสัญญาณสุขภาถพแบบเรียลไทม์ มีระบบแจ้งเตือนหากมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ มีที่ปรึกษาอัจฉริยะในรูปแบบ Chat line robot สำหรับผู้สวมใส่ และญาติ มีแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานร่วมกับนาฬิกา สำหรับวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพได้

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรม ที่ถูกคิดค้นโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย ยังมีอีกหลายนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิต และเป็นเครื่องมือของธุรกิจ รวมถึง รางวัล Samart Innovation Award 2017ที่ได้ประกาศไปแล้ว ผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศ คือ ผลงาน เพ็ทอิน ชัวร์ ประกันภัยภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์ โบรกเกอร์ประกันภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์แบบครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย

รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เรือเติมอากาศ (Smart Boat O2 Improvement) อุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนในน้ำที่มีขนาดเล็กและมีความเร็วสูง ช่วยประหยัดพลังงานกว่าระบบเดิมถึง 10 เท่า ขณะที่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ชาวไร่ระบบดูแลพืชอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการฟาร์มให้ผู้ใช้งานวางแผนการปลูกพืชได้ และติดตั้งได้ด้วยตัวเอง

จะเห็นว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ดึงเอาความต้องการของตลาดยุคปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง ทั้งยังเป็นนวัตกรรมที่อยู่ใน 5 กลุ่ม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐที่จะผลักดันไทยไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย ได้แก่ 1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4.กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ยังมีนวัตกรรมอีกมากมายที่คิดค้น และสร้างสรรค์โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย นับเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยในการก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมถือเป็น “สินทรัพย์ ดิจิทัล” (Digital Assets) ที่สำคัญต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และในระดับโลก รวมถึงสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับมนุษยชาติด้วย       

สนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์ โดย กลุ่มบริษัทสามารถ