เจ้าท่าอยุธยาตั้งศูนย์เฝ้าระวัง วอนชาวเรือปฏิบัติตามกฎ เหตุน้ำไหลหลากรุนแรง

เจ้าท่าภูมิภาคอยุธยา ตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมการจราจรทางน้ำ หลังกรมชลประทานแจ้งปล่อยน้ำเพิ่ม ทำน้ำไหลหลากรุนแรง วอนชาวเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา นำโดย นายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมการจราจรทางน้ำ โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เพื่อเฝ้าฟังวิทยุ และสายด่วน 1199 พร้อมรับแจ้งเหตุ

รวมทั้งจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจการณ์ 186 และรถยนต์ตรวจการณ์ ออกควบคุมการจราจรทางน้ำและประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยของการสัญจรทางน้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น จากที่กรมชลประทาน ได้ประกาศแจ้งเตือนว่าเขื่อนต่าง ๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำป่าสัก จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีน้ำไหลหลากอย่างรุนแรง อันเป็นผลกระทบต่อการเดินเรือ และการสัญจรของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้ตระหนักถึงการดูแลความปลอดให้กับชาวเรือซึ่งสัญจรในพื้นที่ ได้รับทราบ และปฏิบัติตามประกาศของ “เจ้าท่า” โดยได้รับความร่วมมือจากชาวเรือเป็นอย่างดี ซึ่งจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวเรืออย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ