#น้ำท่วมเชียงใหม่ โรงเรียน-ร้านค้า ริมปิง เจอท่วมสูงกว่า 1 เมตร

น้ำท่วม เชียงใหม่

กลางเมืองเชียงใหม่อ่วม แม่น้ำปิงสูงกว่าระดับวิกฤตเกือบ 1 เมตร แจ้งยกของ-สับคัตเอาต์ด่วน

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน แจ้งว่า สถานีวัดระดับน้ำ P.1 สะพานนวรัฐ ณ เวลา 11.00 น. อยู่ที่ 4.57 เมตร สูงกว่าระดับจุดวิกฤต อยู่ที่ 3.70 เมตร รวมถึงสถานี P 67 (บ้านแม่แต อำเภอสันทราย) มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โซน 1 2 3 4 และ 5 ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เพราะมีแนวโน้มว่าจะถูกน้ำท่วม ขอแนะนำให้สับคัตเอาต์ลงเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แบ่งออกเป็น

โซน 1 ได้แก่ บ้านป่าพร้าวนอก (บางส่วน), โรงเหล้า, ร้านอาหารวังปลา, ร้านอาหารท่าน้ำ และทางลอดใต้สะพานไปป่าแดด

โซน 2 ได้แก่ ถนนเจริญประเทศ, โรงเรียนมงฟอร์ตประถม, ป่าไม้เชียงใหม่, วัดชัยมงคล, บ้านป่าพร้าวนอก, หมู่บ้านเวียงทอง และตำบลป่าแดด (บางส่วน)

โซน 3 ได้แก่ บ้านเด่น, การไฟฟ้าบ้านเด่น และหมู่บ้านจินดานิเวศน์

โซน 4 ได้แก่ ห้างริมปิงซุปเปอร์สโตร์, วัดท่าสะต๋อย, ตลาดทองคำ, ค่ายกาวิละ, ถนนกองทราย และตลาดสันป่าข่อย (บางส่วน)

โซน 5 ได้แก่ ตลาดหนองหอย, ถนนเกาะกลาง, โรงเรียนมงฟอร์ต, โรงเรียนกาวิละ, วัดเมืองสาตรหลวง, วัดเมืองสาตรน้อย, หมู่บ้านปาล์มสปริง, วัดเมืองกาย, สนามกอล์ฟ และถนนราษฎร์อุทิศ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 11.00 น. เทศบาลนครเชียงใหม่ออกประกาศด่วน แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงในพื้นที่ ดังนี้

  • ทางลอดใต้สะพานขัวสรีเวียงพิงค์
  • ทางลอดใต้สะพานป่าแดด
  • ถนนเจริญประเทศ
  • จุดกลับรถใต้สะพานหน้าตำรวจภูธร ภาค 5
  • แยกถนนช้างคลานตัดถนนระแกง
  • ถนนเชียงใหม่-ลำพูน บริเวณโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน-ค่ายกาวิละ

เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศให้ประชาชนที่ต้องการกระสอบทราย นอกจากมารับที่แขวงกาวิละ สามารถมารับได้ที่แขวงเม็งราย ที่ตั้งของสำนักงานแขวงทั้ง 4 แห่ง

1. สำนักงานแขวงนครพิงค์
ตั้งอยู่ ณ ถนนวังสิงห์คำ (สำนักงานการประปาเก่า) รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างม่อย (ทั้งหมด) ต.ป่าตัน (ทั้งหมด) ต.ศรีภูมิ (บางส่วน) และ ต.ช้างเผือก (บางส่วน) โทร. 053-259-036

2. สำนักงานแขวงศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนช้างเผือก ซ.4 ต.ศรีภูมิ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างเผือก (บางส่วน) ต.สุเทพ (บางส่วน) ต.พระสิงห์ (บางส่วน) และ ต.ศรีภูมิ (บางส่วน) โทร. 053-259189

3. สำนักงานแขวงกาวิละ ตั้งอยู่ที่ 515 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ฟ้าฮ่าม (บางส่วน) ต.หนองหอย (บางส่วน) ต.หนองป่าครั่ง (บางส่วน) ต.ท่าศาลา (บางส่วน) และ ต.วัดเกต (ทั้งหมด) โทร. 053-140-380, 053-259-556

4. สำนักงานแขวงเม็งราย ตั้งอยู่ที่ 64 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขช้างคลาน รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างคลาน (ทั้งหมด) ต.ป่าแดด (ทั้งหมด) ต.หายยา (ทั้งหมด) และ ต.พระสิงห์ (บางส่วน) โทร. 053-273-708 โทรสาร 053-449-062

อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานแขวงกาวิละ ตั้งอยู่ที่ 515 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 08-1817-7225, 09-6153-5665, 06-1274-4567 และ 053-140-380 ตลอด 24 ชั่วโมง