สหพันธ์เกษตรกรประชุมชาวบ้าน ร้องแก้ปัญหาที่ดินสวนป่าบางขนุน ภูเก็ต

สหพันธ์เกษตรกรประชุมชาวบ้าน ร้องแก้ปัญหาที่ดินสวนป่าบางขนุน ภูเก็ต

สหพันธ์เกษตรกร ประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่สวนป่าบางขนุน จังหวัดภูเก็ต ร้องที่ทำกิน คัดค้านการให้สิทธิ์การถือครองในพื้นที่ ตั้งเป็นศูนย์อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ 2 และกองพันสาระทหารเรือที่ 4 

เมื่อนี้ 10 สิงหาคม 2566 นายอุทัย สุขศิริสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสหพันธ์เกษตรกร ประชุมหารือร่วมกับประชาชนในพื้นที่สวนป่าบางขนุน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ที่มาทำกินในพื้นที่ป่า 3,763 ไร่ ที่กรมป่าไม้มอบให้กองทัพเรือ (ทร.) โดยนำเสนอเอกสารที่ออกมาให้เป็นหนังสือจากวุฒิสภา อ้างถึงการร้องเรียนขอความเป็นธรรม ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2546

จากการร้องเรียนที่เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านกับกรมป่าไม้ ซึ่งในปี 2541 มีผลการพิจารณาคือ ควรยึดถือพื้นที่ที่ได้มีการออกทบ 4 ตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินจำนวน 265 รายรวมพื้นที่ 2,678 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา และจะต้องไม่มีการจับกุมราษฎร เพราะเป็นพื้นที่โดยมีข้อตกลงของทุกฝ่ายแล้ว

               

ดังนั้น ชาวบ้านจะยังคงถือว่า มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ที่ได้รับสิทธิออกเป็น ทป.4 รวมเนื้อที่ 2,658 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวาตามผลการพิจารณาสรุปของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ (วุฒิสภา)

“หลังจากการประชุมในวันนี้ ชาวบ้านจะเรียกร้องขอคัดค้านการให้สิทธิ์การถือครองในพื้นที่ ที่ตนได้รับสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนนี้ ตามประกาศได้มีคำสั่งอนุญาตมอบให้ทหารตามประกาศฉบับที่ 19/2566 ที่อนุญาตให้กองทัพเรือเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สวนป่าบางขนุน เพื่อตั้งเป็นศูนย์อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ 2 และกองพันสาระทหารเรือที่ 4 ในพื้นที่ 3,763 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา

และชาวบ้านจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุกตัดไม้ว่าเป็นพื้นที่ ทป. 4 หรือเป็นพื้นที่เขตป่าหรือไม่ ซึ่งชาวบ้านจะขอใช้สิทธิ์นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาที่ทำมาหากินของตนเองในการยังชีพเลี้ยงดูครอบครัว

ทั้งนี้ ชาวบ้านไม่ได้ต้องการเอกสารสิทธิ์ แต่อยากให้ทางราชการช่วยเหลือ ให้ชาวบ้านได้มีที่ทำมาหากินเลี้ยงตนเองและครอบครัว หรือจะให้ชาวบ้านได้เช่าที่จากทางราชการในการประกอบอาชีพก็ยินดี” นายอุทัย กล่าว