ยูเนสโก รับรอง “เชียงราย-สุพรรณบุรี” เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ปี’66

เชียงราย-สุพรรณบุรี
ภาพจาก มติชน-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ยูเนสโก ประกาศรับรอง “เชียงราย-สุพรรณบุรี” เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ปี 2566 รวม 55 เมืองทั่วโลก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม ซึ่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเมืองโลก (World Cities Day) องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรอง 55 เมืองทั่วโลกเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) ซึ่งรวมถึง 2 เมืองของไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (ด้านออกแบบ) และจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านดนตรี)

ในส่วนของประเทศไทย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งแต่งตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอ 2 เมืองดังกล่าวไปยังองค์การยูเนสโก โดยเชียงรายเป็นเมืองที่มีการออกแบบทั้งสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน

               

อีกทั้งผลผลิตของชุมชนได้รับการพัฒนาและส่งออกไปต่างประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชุมชน สำหรับสุพรรณบุรี เป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทางด้านดนตรี มีศิลปินแห่งชาติจำนวนมาก มีการสืบทอดและพัฒนามาจากรากเหง้า และสามารถพัฒนาในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ยังได้รับการลงคะแนนจากสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารกว่า 30 เมือง ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ในปี พ.ศ. 2567 หรือ Creative Cities of Gastronomy Annual Conference in 2024 อีกด้วย

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค หรือระหว่างชุมชนท้องถิ่น
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีในแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการเสนอความหลากหลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น

ปัจจุบันเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกมีจำนวน 350 เมืองใน 100 กว่าประเทศ ใน 7 สาขา ได้แก่

  1. หัตถกรรมพื้นบ้าน
  2. การออกแบบ
  3. ภาพยนตร์
  4. อาหาร
  5. วรรณกรรม
  6. สื่อศิลปะ
  7. ดนตรี

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ตามเป้าหมายวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030

นับถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก รวมทั้งสิ้น 7 เมือง (รวม 2 เมืองในครั้งนี้) ได้แก่ เทศบาลเมืองภูเก็ต (ด้านอาหาร) ปี พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร (ด้านการออกแบบ) ปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบุรี (ด้านอาหาร) ปี พ.ศ. 2562

เชียงราย -ยูเนสโก ประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างรรค์
เชียงราย
ช้างงู เชียงราย-ยูเนสโกประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
เชียงราย
สุพรรณบุรี-ยูเนสโกประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี-ยูเนสโกประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี-ยูเนสโกประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
สุพรรณบุรี

เชียงราย-สุพรรณบุรี เข้าชิงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก ปี 2566
“เมืองโบราณศรีเทพ” ยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลก รัฐบาลฉลอง เปิดให้เข้าชมฟรี