“เชียงใหม่” ชูสัมพันธ์ฮอกไกโด สู่เศรษฐกิจสีเขียว-เกษตรอัจฉริยะ

เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น กระชับความสัมพันธ์ 10 ปีเมืองพี่เมืองน้อง หนุน Green Transformation กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) และงานต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสึจิยะ ชุนสุเกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงาน

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด เชื่อมั่นว่าทั้งสองจังหวัดจะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และด้านการศึกษา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันระหว่าง 2 เมืองอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายสึจิยะ ชุนสุเกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และฮอกไกโดในห้วง 10 ปีที่ผ่านมา จะมีการสานต่อความร่วมมือต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองร่วมกันในอนาคต อาทิ แนวคิด Green Transformation (GX) เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว และเทคโนโลยีเกษตรกรรมอัจฉริยะ เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านแนวทางการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อยกระดับความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้า การศึกษาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดฮอกไกโด

โดยนางประนอม เฉินบำรุง ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 จังหวัดอีกด้วยในอนาคต

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้สานความสัมพันธ์ฉันมิตรกับจังหวัดฮอกไกโด นับตั้งแต่ปี 2556 ติดต่อและร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์และกระชับมิตรภาพมาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ


ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมเมือง Obihiro กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กับนักเรียนมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดฮอกไกโด เป็นต้น