“กลุ่มจว.เหนือบน 1″เปิดฉาก Lanna Expo 2018 ยกระดับสู่อินเตอร์-เพิ่มมูลค่า ศก. 300 ล.

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดงาน Lanna Expo 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน” เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการทั้ง 4 จังหวัด ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การสร้างเศรษฐกิจให้มีมูลค่าสูง

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีความโดดเด่นและมีศักยภาพใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยว-บริการ ภาคการเกษตร (เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย) ที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร (Food Valley) และภาคหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งต้องเร่งผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยงาน Lanna Expo 2018 จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ได้ยกระดับสู่งานที่มีความเป็นสากล (International) มากขึ้น มิใช่เพียงการนำเสนอขายสินค้าเท่านั้น แต่จะเพิ่มมูลค่าด้วยการเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ ให้ความรู้ และการเจรจาซื้อขายทางธุรกิจ

นายปวิณกล่าวว่า ทั้ง 4 จังหวัด ได้เล็งเห็นศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด โดยสามารถส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน มีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับปีนี้แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 11 โซนกิจกรรม มีการออกร้านแสดงสินค้ามากกว่า 1,000 บูธ ประกอบด้วย โซน Northern Thailand Food Valley โซน OTOP & SMEs โซนท่องเที่ยว โซน International พบกับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ กว่า 15 ประเทศ โซน Health & Beauty โซนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โซน ECO Village & ECO School โซน Royal Project โซน โชว์ ช้อป ชิม สินค้าเกษตร โซน Investment และโซนวัฒนธรรม

นายปวิณกล่าวต่อว่า งาน Lanna Expo จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2560 มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานราว 426,000 คน มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าภายในงานกว่า 57.7 ล้านบาท และคาดว่าปีนี้มูลค่าการจำหน่ายสินค้าจะเพิ่มขึ้นราว 10% อย่างไรก็ตาม นอกจากการซื้อขายปลีกสินค้าภายในงานแล้ว ยังพบว่าการเจรจาซื้อขายสินค้าในรูปแบบ Contact หรือการเจรจาทางธุรกิจก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการเจรจาทำสัญญาซื้อขายกาแฟจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายในงานราว 100 ล้านบาท ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในหลายกลุ่มสินค้าที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าภายในงานนี้

อย่างไรก็ตาม การจัดงาน Lanna Expo ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในภาพรวมด้านการตลาดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น เช่น ในปี 2558 มีผู้เข้าร่วมงาน 420,000 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 378 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 400,000 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ พิธีเปิดในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ