ภูเก็ตรุกส่งเสริม “Batik OTOP Andaman” หนุนการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (3 ก.ค. 61) ที่โรงแรมเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ Batik OTOP Andaman เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการชูผ้าสายแร่-บาติก (Sano Tik) เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า OTOP ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมให้ผู้ผลิตได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ Batik OTOP Andaman เพื่อการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ผลิตผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามันให้ผ้าบาติกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นของประเทศ มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สร้างเทคนิคเฉพาะตัวของผู้ประกอบการ สร้างแนวคิดให้ผู้ประกอบการผ้าบาติกนำแนวคิดนั้นไปพัฒนาเทคนิคใหม่และโดดเด่น ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ให้กับจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มภาคภูมิต่อไป

ทั้งนี้ Sano-Tik Collection เป็นการนำเอาเอกลักษณ์แร่ดีบุก อันมีลักษณะเป็นผลึกโทนสีดำ เทา มาออกแบบลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคการมัด-ย้อม ที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ รวมถึงการซ้อนทับสีหลายชั้นจนเกิดลวดลายบนเส้นแร่ดีบุกที่พลิ้วไหว มีการซ้อนสี ขาว เทา ดำที่ถือเป็นเอกลักษณ์สีแร่ดีบุก รวมถึงการนำเอาสีเหลืองทองมาแทรกบนผืนผ้าเพื่อให้เกิดมีมิติใหม่ โดยการนำเอานักออกแบบ 3 ท่าน ที่มีศาสตร์ความรู้เฉพาะทาง เริ่มจากการสร้างแนวคิดเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ที่แท้จริงของจังหวัดภูเก็ต นำออกมาสู่การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า โดยการทดลองจนตกผลึกและนำผืนผ้าที่ได้สู่การออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย 5 ชุด ที่มีที่มาเดียวกันแต่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดรูปแบบที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้