รฟม.ดึงอปท.ร่วมทุนรถไฟฟ้าเชียงใหม่ถกผู้ว่าฯ ปลายส.ค.

สนข.จับมือ รฟม.ถกผู้ว่าฯเชียงใหม่ ปลาย ส.ค.นี้ พร้อมดึง อปท.ร่วมทุน เสนอก่อสร้างพร้อมกันทั้ง 3 เส้นทาง

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปลายเดือนสิงหาคมนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะเข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย ซึ่ง อบจ.เชียงใหม่จะเข้าร่วมรับฟังและหารือในประเด็นนี้ด้วย โดยรูปแบบการลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าว ควรเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) โดยจะเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมลงทุนด้วย ซึ่งขณะนี้ได้มีการหารือในเบื้องต้นระหว่าง อปท.ที่รถไฟฟ้าพาดผ่านเส้นทาง ได้แก่ อบจ.เชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลตำบลช้างเผือก และเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งอาจต้องมีการจดทะเบียนเป็นองค์การมหาชนเพื่อร่วมกันบริหาร เช่น อบจ.ถือหุ้น 10% เทศบาลนครเชียงใหม่ถือหุ้น 5% หรือเทศบาลไหนมีงบประมาณมากอาจเข้ามาถือหุ้นมากตามความเหมาะสม

โดยในส่วนของ อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งมีงบประมาณในการบริหารงานปีละกว่า 1,000 ล้านบาท โดยจะกันเงินไปลงทุนในระบบขนส่งสาธารณะตามโครงการนี้ได้ปีละราว 200 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนโครงการทั้งหมดราว 80,000 ล้านบาท การที่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมลงทุนด้วยนั้นจะทำให้โครงการมีความเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นตามแผนแม่บทของ สนข.ที่ได้ทำการศึกษารูปแบบโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย จะก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าตอบโจทย์ของการใช้บริการทั้ง 3 เส้นทาง

“อยากเสนอให้ดำเนินการก่อสร้างพร้อมกันทั้ง 3 สาย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยเร็ว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้รถส่วนตัวลงได้มาก ขณะเดียวกันสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้มีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น ซึ่ง อบจ.เชียงใหม่พร้อมให้การสนับสนุนการก่อสร้างรถไฟฟ้า 3 สาย ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลอนุมัติให้เร่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางระบบขนส่งสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาการจราจรของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างเป็นระบบ”

อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ร่วมประชุมหารือกับภาครัฐ และเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้อนุมัติมอบหมายให้ รฟม.เป็นผู้ดำเนินงานในลักษณะระบบขนส่งสาธารณะระบบหลัก รูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) โดยวางแนวเส้นทางแบ่งเป็น 2 โครงข่าย คือ โครงข่าย A และโครงข่าย B ซึ่งโครงข่าย A มีโครงสร้างทางวิ่งผสมระหว่างระดับดินและใต้ดิน 3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดง วิ่งแนวทิศเหนือ สายสีน้ำเงิน วิ่งแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก และสายสีเขียว วิ่งเชื่อมย่านธุรกิจ

ขณะที่โครงข่าย B เป็นระบบ LRT ที่มี 3 เส้นทาง แต่วิ่งระดับดินทั้งหมด โดยทั้ง 2 ระบบหลักดังกล่าว จะเชื่อมต่อด้วยระบบรองและระบบเสริม ซึ่งจะใช้รถประจำทางเป็น feeder โดย รฟม.ชี้แจงว่า จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพบว่า โครงข่าย A มีความเหมาะสมมากที่สุด และมีแรงดึงดูดในการใช้บริการมากที่สุด โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้า (LRT) สายสีแดงเป็นสายแรก

โดยภายในสิ้นปี 2561 จะจัดจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมออกแบบในรายละเอียด และราวต้นปี 2562 บริษัทที่ปรึกษาจะลงพื้นที่และออกแบบรายละเอียด ต้นปี 2563 จะนำเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติโครงการ ราวกลางปี 2563 จะประกาศประกวดราคา โดยจะเริ่มการก่อสร้างได้ราวปี 2564 และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2567

Previous articleโอกาส “งานที่ดีกว่า” แม่เหล็กดูดนักเรียนนอกชาวจีนกลับบ้านเกิด
Next articleหุ้นปิดตลาดภาคเช้าลบ 9.34 จุด ดัชนี 1,692 จุด มูลค่าซื้อขาย 2.7 หมื่นล้าน