รฟม.ดึงอปท.ร่วมทุนรถไฟฟ้าเชียงใหม่ถกผู้ว่าฯ ปลายส.ค.

สนข.จับมือ รฟม.ถกผู้ว่าฯเชียงใหม่ ปลาย ส.ค.นี้ พร้อมดึง อปท.ร่วมทุน เสนอก่อสร้างพร้อมกันทั้ง 3 เส้นทาง

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปลายเดือนสิงหาคมนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะเข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย ซึ่ง อบจ.เชียงใหม่จะเข้าร่วมรับฟังและหารือในประเด็นนี้ด้วย โดยรูปแบบการลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าว ควรเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) โดยจะเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมลงทุนด้วย ซึ่งขณะนี้ได้มีการหารือในเบื้องต้นระหว่าง อปท.ที่รถไฟฟ้าพาดผ่านเส้นทาง ได้แก่ อบจ.เชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลตำบลช้างเผือก และเทศบาลตำบลสุเทพ ซึ่งอาจต้องมีการจดทะเบียนเป็นองค์การมหาชนเพื่อร่วมกันบริหาร เช่น อบจ.ถือหุ้น 10% เทศบาลนครเชียงใหม่ถือหุ้น 5% หรือเทศบาลไหนมีงบประมาณมากอาจเข้ามาถือหุ้นมากตามความเหมาะสม

โดยในส่วนของ อบจ.เชียงใหม่ ซึ่งมีงบประมาณในการบริหารงานปีละกว่า 1,000 ล้านบาท โดยจะกันเงินไปลงทุนในระบบขนส่งสาธารณะตามโครงการนี้ได้ปีละราว 200 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนโครงการทั้งหมดราว 80,000 ล้านบาท การที่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมลงทุนด้วยนั้นจะทำให้โครงการมีความเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นตามแผนแม่บทของ สนข.ที่ได้ทำการศึกษารูปแบบโครงการรถไฟฟ้า 3 สาย จะก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าตอบโจทย์ของการใช้บริการทั้ง 3 เส้นทาง

“อยากเสนอให้ดำเนินการก่อสร้างพร้อมกันทั้ง 3 สาย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยเร็ว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้รถส่วนตัวลงได้มาก ขณะเดียวกันสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้มีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น ซึ่ง อบจ.เชียงใหม่พร้อมให้การสนับสนุนการก่อสร้างรถไฟฟ้า 3 สาย ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลอนุมัติให้เร่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางระบบขนส่งสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาการจราจรของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างเป็นระบบ”

อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ร่วมประชุมหารือกับภาครัฐ และเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้อนุมัติมอบหมายให้ รฟม.เป็นผู้ดำเนินงานในลักษณะระบบขนส่งสาธารณะระบบหลัก รูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) โดยวางแนวเส้นทางแบ่งเป็น 2 โครงข่าย คือ โครงข่าย A และโครงข่าย B ซึ่งโครงข่าย A มีโครงสร้างทางวิ่งผสมระหว่างระดับดินและใต้ดิน 3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดง วิ่งแนวทิศเหนือ สายสีน้ำเงิน วิ่งแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก และสายสีเขียว วิ่งเชื่อมย่านธุรกิจ

ขณะที่โครงข่าย B เป็นระบบ LRT ที่มี 3 เส้นทาง แต่วิ่งระดับดินทั้งหมด โดยทั้ง 2 ระบบหลักดังกล่าว จะเชื่อมต่อด้วยระบบรองและระบบเสริม ซึ่งจะใช้รถประจำทางเป็น feeder โดย รฟม.ชี้แจงว่า จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพบว่า โครงข่าย A มีความเหมาะสมมากที่สุด และมีแรงดึงดูดในการใช้บริการมากที่สุด โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้า (LRT) สายสีแดงเป็นสายแรก

โดยภายในสิ้นปี 2561 จะจัดจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมออกแบบในรายละเอียด และราวต้นปี 2562 บริษัทที่ปรึกษาจะลงพื้นที่และออกแบบรายละเอียด ต้นปี 2563 จะนำเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติโครงการ ราวกลางปี 2563 จะประกาศประกวดราคา โดยจะเริ่มการก่อสร้างได้ราวปี 2564 และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2567

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ