“สมาคมมันสำปะหลังอีสาน” เตือนเกษตรกรระวังโรคใบด่าง ชี้หากเกิดผลผลิตเสียหายกว่า 80%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ อุปนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคม และนักวิชาการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกันประชุมอบรมการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง แนวทางป้องกัน และกำจัดใบด่างมันสำปะหลัง หลังจากขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้ออกมาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้เฝ้าระวัง เนื่องจากพบการระบาดของโรคเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา และเวียดนาม

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ อุปนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ขณะนี้พบมีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดขึ้นใน อ.ตะเบียงปราสาท จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ห่างจากเขตชายแดนประเทศไทย อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก หากพบเกิดขึ้นในแปลงมันสำปะหลังแล้วจะทำให้ผลผลิตเสียหาย 80-100% เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยมีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุโรคใบด่างมันสำปะหลังจะติดมากับท่อนพันธุ์ และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นแมลงพาหะ จึงทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่เชื้อไวรัสนี้โรคใบด่างมันสำปะหลังจะแพร่เข้ามาในประเทศไทยได้

สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงต้องเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้โรคนี้เข้ามาระบาดทำความเสียหายให้กับผลผลิตมันสำปะหลัง และเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดของประเทศ มีการปลูกมันสำปะหลังประมาณ 1.8 ล้านไร่ และให้ผลผลิตออกสู่ตลาดปีละมากกว่า 7 ล้านตัน จากผลผลิตภาพรวมทั้งประเทศประมาณ 30 ล้านตัน

ทั้งนี้อยากฝากเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรอย่าไปเอาพันธุ์มันสำปะหลังจากพื้นที่อื่น โดยเฉพาะพันธุ์มันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเกษตรกรควรมั่นใจในแหล่งที่มาของพันธุ์มันสำปะหลังที่ตนเองนำมาปลูก และหากเกษตรกรพบแปลงมันสำปะหลังมีลักษณะคล้ายโรคใบด่าง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรทันที เพื่อเข้าทำลายแปลงมันสำปะหลังที่พบอาการต้องสงสัยทั้งหมดทันที โดยการถอน และราดด้วยสารกำจัดวัชพืชก่อนขุดหลุมฝังกลบต้นมันสำปะหลัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

Previous articleกลุ่มทรู ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตฯให้จ่าย 9.4 หมื่นล้านให้ “ทีโอที”
Next articleการ์เมนต์ไทยอ่วมโดนหางเลข”อียู”เตรียมคว่ำบาตรสิ่งทอเขมร ยกเลิกให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี