“สุโขทัย” จัดใหญ่ “ลอยกระทง” ตั้งเป้า นทท.ทะลุ 3 แสนคน-สะพัด 500 ล้าน

นับเป็นปีที่ 41 แล้ว ที่จังหวัดสุโขทัยได้จัดงาน “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2520 และยิ่งใหญ่ อลังการ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวนมาก และได้รับความชื่นชมว่าติดอันดับ 1 ใน 10 เทศกาลระดับโลก กระทั่งจังหวัดต้องมีการขยายเวลาการจัดงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น และในปี 2561 จังหวัดจึงได้ขยายเวลาขึ้นเป็น 10 วัน 10 คืน

“ไมตรี ไตรติลานนท์” ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลก โดยจังหวัดสุโขทัยร่วมกับกรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดขึ้นมา เพื่อฟื้นฟูประวัติศาสตร์ ประเพณีลอยกระทงให้มีความยิ่งใหญ่ระดับโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ คาดว่าตลอด 10 วันของการจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมงานไม่น้อยกว่า 300,000 คน และมีเงินสะพัดในภาคการท่องเที่ยวกว่า 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีนักท่องเที่ยว 250,000 คน เงินสะพัด 450 ล้านบาท

Advertisement

โดยปัจจุบันมีการจองโรงแรมและรีสอร์ตกันมาข้ามปี ขณะนี้เริ่มเต็มแล้ว ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกับโรงแรมภายในจังหวัดหลายแห่งจัดโปรโมชั่น โดยกันห้องพักบางส่วนไว้ หากใครจองห้องพักระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป ราคา 1,500 บาทขึ้นไป/ห้อง เพื่อเข้าร่วมเทศกาลลอยกระทง จะได้รับบัตรรับประทานขันโตกฟรี มูลค่าใบละ 500 บาท และบัตรเข้าชมการแสดงแสง สี เสียงฟรี มูลค่าใบละ 600 บาท ซึ่งงานนี้มีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้รับผิดชอบ

นอกจากนี้ได้มีการประชุมจัดเตรียมโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากโรงแรมหลายแห่งมีการจองห้องพักเต็มหมดแล้ว โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ดูแลในเรื่องมาตรฐาน ทั้งสะอาด สะดวก และปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม โดยหากประชาชนในพื้นที่มีห้องว่างตั้งแต่ 1 ห้อง แต่ไม่เกิน 4 ห้องสามารถเข้าร่วมได้ โดยไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.โรงแรมฯ โดยให้มีการขึ้นทะเบียนผู้เข้าพักแทน

โดยปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “รวมร้อยดวงใจ ถวายพระพรชัยองค์ราชัน” ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมประวัติศาสตร์ มีการแสดงแสง สี เสียง ถ่ายทอดความรุ่งเรืองอาณาจักรสุโขทัยในอดีต ณ วัดมหาธาตุ โดยความพิเศษปีนี้ได้รับการสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการเพิ่มเติมแสง สี เสียง ฉาก ประกอบการแสดง ทำให้บรรยากาศสมจริงมากยิ่งขึ้น เหมือนกับ 700 ปีที่แล้วที่กรุงสุโขทัยรุ่งเรือง โดยจัดตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561

Advertisement

2.กิจกรรมศาสนา มีกิจกรรมพิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข เป็นการใส่บาตรรับรุ่งอรุณก่อนพระอาทิตย์ทอแสง ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง และกิจกรรมลานเทศน์ ลานธรรม เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ณ ดินแดนดงตาล บริเวณใกล้เนินปราสาท

3.กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม มีการจำลองวิถีไทยให้รู้ว่าคนสุโขทัยมีความเป็นอยู่และมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างไร รวมถึงมีการจำลองการทำเครื่องใช้ภาชนะสังคโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัด

Advertisement

อีกทั้งมีตลาดแลกเบี้ย ตลาดโบราณ และศิลปะการต่อสู้ ด้วยการฟันดาบ รำกระบี่กระบอง เป็นต้น ขณะเดียวกันมีขบวนแห่วันเพ็ญเดือนสิบสอง เริ่มต้นตั้งแต่ขบวนหลวง นางนพมาศ ระบำสุโขทัย และขบวนวัฒนธรรมทั้ง 9 อำเภอ และขบวนพิเศษจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปิดท้ายด้วยขบวนใต้ร่มพระบารมี พระมงกุฎเกล้า ของธนาคารออมสิน

นอกจากนี้มีการประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก-โคมแขวน พนมหมากและพนมดอกไม้ ประกอบกับการแสดงโขนและหุ่นละครเล็ก การแสดงดนตรีไทย ลูกทุ่งพื้นบ้าน กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ กิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำ และการประกวดนางนพมาศ ทั้งนี้ การแสดงต่าง ๆ หรือการแสดงดนตรีจะจัดอยู่โซนชั้นนอก ส่วนโซนชั้นในจะไม่มีการติดไฟนีออนเลย

4.กิจกรรมประเพณี มีการจัดพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่ออัญเชิญลอยเป็นปฐมฤกษ์ และจะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เช่น ได้ทำหนังสือเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น มาร่วมพิธีในงาน

อีกทั้งมีการแสดงประกอบแสง สี เสียง ตำนานท้าวศรีจุฬาลักณ์ เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติของท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศ และเรื่องการกำเนิดกระทงรูปดอกกมุท หรือดอกบัว ซึ่งภายในงานจะมีพิธีเผาเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช รวมถึงการแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง กว่า 20,000 ลูก สลับกันนานกว่า 45 นาที

“ได้ประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 3 ครั้ง เป้าหมายคือ งานต้องสะอาดในทุกเรื่อง ทั้งคน อาหาร ประเพณี วัฒนธรรม และบริเวณการจัดงาน รวมถึงมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกเรื่อง เช่น การจราจร ที่จอดรถ อีกทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่สำคัญเป้าหมายหลักคืออยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยซ้ำอีก เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและอยู่นานขึ้น เพื่อทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัยดีขึ้น” นายไมตรีกล่าว

ด้าน “อภิวัฒน์ ทับทิมโต” ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย กล่าวว่า งานนี้ถือเป็นงานที่จะเปิดฤดูท่องเที่ยวและเปิดตัวจังหวัดสุโขทัยว่าสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามามีทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น โดยมีการจองห้องพักล่วงหน้ากันข้ามปี และขณะนี้น่าจะเต็มหมดแล้ว

ซึ่งงานนี้จะทำให้มีนักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยปี 2562 ตั้งเป้ารายได้และนักท่องเที่ยวจะเติบโตขึ้น 10%

ทั้งนี้ สุโขทัยมีชื่อเสียงด้านเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟอยู่แล้ว ททท.สำนักงานสุโขทัยจึงได้จัดกิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำ บริเวณวัดชนะสงคราม หรืออนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้น เพื่อนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัยว่ามีอะไรบ้าง คนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้ร่วม D.I.Y. รวมถึงถ่ายรูปกับกระทงใหญ่และโคมแขวนที่ใหญ่ที่สุด ขนาด 3 เมตร นับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ก

ชูปฏิทินเที่ยวได้ตลอดปี เจาะกลุ่มไทย-เทศ

นอกจากเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยแล้ว “ไมตรี ไตรติลานนท์” ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ในหนึ่งปีจังหวัดสุโขทัยมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี โดยพักแหล่งท่องเที่ยว เมืองและคนทั้งหมด 3 เดือน ได้แก่ พฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน นอกจากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมครบทั้ง 9 อำเภอ งบประมาณจากรัฐกว่า 90 ล้านบาท

โดยเริ่มที่เดือนมกราคม วันที่ 28 ธ.ค.-6 ม.ค. จัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย วันที่ 17-19 ม.ค. มีการจัดงานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย

ถัดมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 13-17 ก.พ. มีการจัดเทศกาลแห่งความรัก บริเวณทุ่งทะเลหลวง หรือแก้มลิงที่มีเกาะกลางเป็นรูปหัวใจ วันที่ 22-24 ก.พ. งานสักการะหลวงพ่อศิลา ณ วัดทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม

ส่วนวันที่ 1-9 มี.ค. งานของดีคีรีมาศ และสักการะพระแม่น่า อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย และวันที่ 18-25 มี.ค. มีงานหมากม่วงหมากปรางของดีศรีสวรรคโลก ณ สนามที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก

สำหรับเดือนเมษยนมีการจัดงานกว่า 9 งาน ได้แก่ วันที่ 2-6 เม.ย. งานวันอนุรักษ์มรดกไทย อ.สวรรคโลก วันที่ 4-8 เม.ย. งานแห่พระบ้านซ่าน อ.ศรีสำโรง วันที่ 7-8 เม.ย. ประเพณีแห่ช้างบวชนาค ไทยพวน อ.ศรีสัชนาลัย

วันที่ 8-12 เม.ย. ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 9-12 เม.ย. งานสงกรานต์มหามงคลน้ำมนต์ ทะเลหลวง อ.เมือง วันที่ 13-15 งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงเก่าสุโขทัย อ.เมือง วันที่ 11-15 เม.ย. ประเพณีสงกรานต์และงานเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก วันที่ 12-15 เม.ย. ประเพณีสงกรานต์ลายดอกถนนข้าวตอกสุโขทัย อ.เมือง และวันที่ 17-19 เม.ย. ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง อ.ศรีสัชนาลัย

ข้ามมาวันที่ 29-30 มิ.ย. งานยูนิค รันนิ่ง สุโขทัย มาราธอน อ.เมือง และต่อที่วันที่ 9-13 ส.ค. งานมหัศจรรย์เมืองผลไม้ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย

ตามด้วยวันที่ 25-28 ต.ค. งานจุดกำเนิดกรุงสุโขทัย อ.สวรรคโลก วันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. เทศกาลกินปลาของดีกงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ

ปิดท้ายด้วยเดือนธันวาคม วันที่ 3-12 ธ.ค. งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยมรดกโลกทางวัฒนธรรม อ.ศรีสัชนาลัย วันที่ 7-9 ธ.ค. เทศกาลพิชิตยอดเขาหลวงสุโขทัย อ.คีรีมาศ และวันที่ 20-25 ธ.ค. งานแข่งเรือยาวจ้าวลำน้ำยม อ.สวรรคโลก

เรียกได้ว่าจังหวัดสุโขทัยสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และจะทำให้นักท่องเที่ยวแห่แหนมากันอย่างเนืองแน่นแน่นอน