งานทั่วประเทศว่าง 3 หมื่นอัตรา สมุทรปราการแชมป์ 5 พันตำแหน่ง

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำหรับ 5 เดือนแรกของปี 2562 มีข้อมูลตำแหน่งงานว่างเดือนพฤษภาคม รวมทั้งประเทศที่ 34,817 คน โดยมี 10 จังหวัดอันดับต้น ๆ ที่ขาดคนทำงาน คือ 1.จังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งว่างงาน 4,932 อัตรา 2.จังหวัดกรุงเทพฯ ตำแหน่งว่างงาน 4,306 อัตรา 3.จังหวัดชลบุรี ตำแหน่งว่างงาน 2,570 อัตรา 4.จังหวัดสงขลา ตำแหน่งว่างงาน 1,290 อัตรา 5.จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งว่างงาน 1,151 อัตรา 6.จังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งว่างงาน 1,126 อัตรา 7.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งว่างงาน 1,091 อัตรา 8.จังหวัดนครปฐม ตำแหน่งว่างงาน 985 อัตรา 9.จังหวัดปทุมธานี ตำแหน่งว่างงาน 850 อัตรา 10.จังหวัดเชียงราย ตำแหน่งว่างงาน 746 อัตรา รวม 10 จังหวัดแรก 19,047 อัตรา หรือราว 54% ของอัตราว่างงานทั่วประเทศ

เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่ามีตำแหน่งว่างงานทั้งสิ้น 45,423 อัตรา กล่าวคือ ปี 2562 นั้นมีตำแหน่งว่างงานลดลงกว่า 30% เมื่อเทียบรายจังหวัดแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใน 10 จังหวัดที่มีปริมาณตำแหน่งว่างอันดับแรกในปี 2562 ดังนี้ 1.จังหวัดสมุทรปราการ ตำแหน่งว่างงานเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 2,230 อัตรา หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัว ในปี 2562 เป็น 4,932 อัตรา หรือราว 121%

2.จังหวัดกรุงเทพฯ ตำแหน่งว่างงานเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 18,480 อัตรา หรือลดลงกว่า 77% 3.จังหวัดชลบุรี ตำแหน่งว่างงานเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 4,652 อัตรา หรือลดลงราว 45% 4.จังหวัดสงขลา ตำแหน่งว่างงานเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 339 อัตรา หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าในปี 2562 5.จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งว่างงานเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 320 อัตรา หรือเพิ่มขึ้นราวเกือบ 3 เท่าในปี 2562

6.จังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งว่างงานเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 286 อัตรา หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวเช่นเดียวกับในเดือนพฤษภาคม 2562 7.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งว่างงาน 1,091 อัตรา หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพียง 4 อัตรา 8.จังหวัดนครปฐม ตำแหน่งว่างงานเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 601 อัตรา หรือเพิ่มขึ้นในปี 2562 ที่ 64% 9.จังหวัดปทุมธานี ตำแหน่งว่างงานเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 683 อัตรา เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 ราว 24% 10.จังหวัดเชียงราย ตำแหน่งว่างงานเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 445 อัตรา หรือเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ 68%

สรุปแล้วในกลุ่มที่มีจำนวนอันดับที่ตำแหน่งงานว่าง 10 จังหวัดแรกนั้น โดยมากจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มีตำแหน่งว่างงานเพิ่มมากขึ้น เช่น นครราชสีมาเพิ่มขึ้นกว่า 294% สงขลาเพิ่มขึ้น 281% เชียงใหม่ 260% และสมุทรปราการเพิ่มขึ้น 121% เป็นต้น และเมื่อดูข้อมูลรวมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พบว่าจังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มของตำแหน่งงานว่างมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 คือจังหวัดยโสธร ที่เพิ่มจาก 91 อัตรา เป็น 689 อัตรา อยู่ในอันดับที่ 11 ของประเทศจากข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2562

ในขณะที่เมืองหลักอย่างกรุงเทพฯและชลบุรี กลับมีอัตราลดลง ประกอบด้วย กรุงเทพฯลดลง 77% ชลบุรีลดลง 45% ทั้งนี้จังหวัดที่มีอัตราส่วนตำแหน่งว่างงานลดลงมากที่สุดใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ 90 อัตรา เหลือ 2 อัตรา ในเดือนพฤษภาคม 2562 กลายเป็นจังหวัดที่มีอัตราตำแหน่งว่างงานน้อยที่สุดในประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ