เทศบาลเมืองแม่เหียะ พลิกโฉมสู่ Smart City ราคาที่ดินพุ่งวาละแสน รับรถไฟฟ้าสายสีแดง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 มีนาคม 2563) เทศบาลเมืองแม่เหียะ แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า ในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่เหียะได้เริ่มขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้านการบริการสาธารณะ (Smart City) โดยเปลี่ยนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งรับเป็นองค์กรเชิงรุก มุ่งนำเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกด้านการบริการสาธารณะมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน ที่จะช่วยลดต้นทุนและลดขั้นตอนการบริการของประชาชน ซึ่งได้ร่วมมือกับ สกสว. พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีในการรองรับการบริการที่ทันสมัย อาทิ การจราจรและความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเมือง และตอบสนองแบบทันท่วงที

สำหรับการขับเคลื่อน Smart City ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ มีรูปธรรมในเชิงนวัตกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1.ศูนย์บริการเป็นเลิศ Excellent Service Center คือ การรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม One Stop Service เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการบริการประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน ซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสมาร์ทโฟน ไม่ต้องเดินทางมาที่เทศบาล เป็นการลดขั้นตอนการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที่ รวดเร็ว ตรวจสอบการดำเนินงานได้

2.การอนุมัติออนไลน์ เป็นการอนุมัติการขออนุญาตก่อสร้าง และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยผ่านโปรแกรมอนุมัติออนไลน์ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติต่างๆ ไม่ต้องเซ็นเอกสารที่กระดาษ แต่สามารถเซ็นเอกสารและอนุมัติผ่านสมาร์ทโฟนได้เลย ช่วยลดระยะการอนุมัติจากจาก 45 วัน ให้เหลือเพียง 2 ชั่วโมง และมีการเก็บรายละเอียดการอนุมัติได้อย่างละเอียดอีกด้วย 3.Maehia One Data ระบบฐานข้อมูล 1 เดียว เป็นการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ โดยเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษี LTax 3000 พัฒนาต่อยอดสู่ 70 ชั้นข้อมูล ซึ่งประชาชนสามารถเข้าดูฐานข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งสามารถนำฐานข้อมูลเหล่านี้มาบริหารพัฒนามืองสู่มืองอัจฉริยะในด้านต่างๆ ต่อไป

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ในการเข้าสู่ความเมืองอัจฉริยะนั้น ครอบคลุมความเป็นเมืองกับประชาชน ซึ่งในอดีตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยตรง แต่เทศบาลเมืองแม่เหียะได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการบริการสาธารณะอย่างจริงจัง ด้วยการต่อยอดสู่การบริการสาธารณะประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง โดยใช้สมาร์ทซิตี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา สามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนาและสร้างเมืองแม่เหียะให้มีความทันสมัย รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทเมืองมุ่งสู่ต้นแบบแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริการสาธารณะด้วยความอัจฉริยะ

ทั้งนี้ รายได้จัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองแม่เหียะอยู่ที่ราว 60 ล้านบาทต่อปี ซึ่งปัจจุบันเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการลงทุนของโครงการบ้านจัดสรร ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ร้านอาหารฯลฯ ถือเป็นชุมชนแหล่งใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งภายใน 4 ปีนับจากนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะจะเป็น Smart City ที่ให้บริการสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบทุกด้านในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางระบบด้านผังเมืองและการจราจรที่ถือว่ามีความสำคัญในการรองรับการเติบโตของเมืองแม่เหียะ

นายธนวัฒน์ กล่าวต่อว่า แผนพัฒนา Smart City ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ยังถือเป็นการเตรียมพร้อมรับเมกกะโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นจุดหมายปลายทางหลักของเส้นทางรถไฟฟ้า ล่าสุด เทศบาลเมืองแม่เหียะได้เสนอ รฟม.ให้เพิ่มสถานีจอดอีก 2 สถานีคือ สถานีกาดแม่เหียะ และสถานีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อตอบโจทย์การใช้บริการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงจะส่งผลให้เมืองแม่เหียะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นและเมืองจะเติบโตขึ้นในอนาคต ล่าสุด จากการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่พบว่าราคาที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะพุ่งสูงถึงตารางวาละไม่น้อยกว่า 90,000-100,000 บาท

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ