กงสุล 16 ประเทศในภูเก็ตเสนอ “กระทรวงบัวแก้ว” อนุญาตนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ไทยได้เกิน 30 วัน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมร่วมกับกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตภายหลังสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์จาก 16 ประเทศ (Australia ,Luxembourg ,Russia , Korea,Netherlands,Switzerland , France, England , Austria,México,Estonia ,Finland, Chile,Norway, Germany , Denmark)  เข้าร่วมประชุม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ของจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจำนวน 227 ราย ขณะนี้รักษาหายกลับบ้านแล้วทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อรักษาตัวที่โรงพยาบาล ปัจจุบัน ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ต่อเนื่องติดต่อกัน เป็นเวลา 10 วัน

นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตได้อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับมาตุภูมิแล้วกว่า 2,827 คนใน 24 ประเทศสำหรับแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและประเทศ ขณะนี้รัฐบาลมีมาตรการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยการกู้เงินจำนวน 1 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็น แผนงานด้านการสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท แผนงานโครงการเยียวยา 555,000 ล้านบาทและกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท

โอกาสนี้ กงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ ได้ขอบคุณจังหวัดภูเก็ตที่ให้การดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างดีโดยนักท่องเที่ยวยังคงมีความเชื่อมั่นและอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอีกเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นต้องการให้จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมนำคณะทูตจากประเทศต่างๆเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เห็นภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต

ในเรื่องนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้เตรียมโครงการดังกล่าวไว้และได้หารือกับกระทรวงการต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะสามารถดำเนินการโครงการต่างๆได้ต่อไป


ส่วนข้อเสนอในที่ประชุมที่อยากจะให้กระทรวงการต่างประเทศ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เกิน 30 วันในกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทยนั้น หากมีการจัดทำโครงการ Medical Hub สำเร็จเกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการร่วมกับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ตเพื่อเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศให้พิจารณาต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ