กองทัพภาคที่ 3 ผนึก 17 จังหวัดภาคเหนือ เร่งรับมือฝุ่นควัน คุมเข้มจุดไฟไหม้ซ้ำซาก

กองทัพภาคที่ 3 ผนึก 17 จังหวัดภาคเหนือ เร่งรับมือฝุ่นควัน คุมเข้มจุดไฟไหม้ซ้ำซาก-พื้นที่รอยต่อ 18 พื้นที่

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ในปีนี้ (2564) 17 จังกวัดภาคเหนือจะต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และจัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ( kick off ) ประจำปี 2564 ในวันที่ 21 มกราคมที่จะถึงนี้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้แผนแต่ละจังหวัด และปัญหาที่เกิดขึ้นตามรอยต่อระหว่างจังหวัด เนื่องจากปีที่แล้วเมื่อเกิดไฟป่าในพื้นที่รอยต่อ การเดินทางเข้าพื้นที่มีความยากลำบาก ดังนั้นต้องขอความร่วมมือระหว่างจังหวัดในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อจัดทำแผนร่วมกัน โดยยึดถือกลุ่มจังหวัด ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จะเป็นผู้ประสานงานให้พร้อมเป็นลูกมือให้หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในการปฏิบัติทุกๆส่วน ซึ่งกองทัพบกมีเพียงชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกอย่างเดียว ทั้งนี้ยังคงอาศัยกำลังทหารจาก กองกำลังผาเมือง กองกำลังนเรศวรและฝ่ายทหารพรานที่มีงบประมาณให้กำลังพลอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เกิดไฟไหม้ซ้ำซากและพื้นที่รอยต่อเพื่อให้อำเภอ ตำบลจนถึงระดับ ชุมชนสามารถควบคุมและกำกับดูแลปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับพื้นที่รอยต่อที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในปี 2564 ของพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองครั้งนี้ แบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด มีพื้นที่รอยต่อ จำนวน 13 พื้นที่ เช่น รอยต่อพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ตาก, รอยต่อจังหวัดลำปาง – ตาก อุทยานแห่งชาติแม่วะ , รอยต่อจังหวัดลำปาง – ลำพูน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ,รอยต่อพื้นที่จังหวัดตาก – เชียงใหม่,รอยต่อจังหวัดลำปาง – แพร่ เป็นต้น สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด มีพื้นที่รอยต่อ จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่รอยต่อพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี – นครสวรรค์ ระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ ,รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร – นครสวรรค์ , จังหวัดอุตรดิตถ์ – พิษณุโลก ทั้งนี้ พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีพื้นที่รอยต่อจำนวนทั้งหมด 18 พื้นที่