สมุทรสาคร จี้นายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงานเถื่อนออนไลน์ก่อนเที่ยงคืนนี้

แรงงาน

สมุทรสาครจี้นายจ้างนำแรงงานเถื่อนขึ้นทะเบียนออนไลน์ภายใน 24.00 น.วันนี้ เหตุเพิ่งมาตีทะเบียนแค่ 31,388 คน วงในเผยแรงงานเถื่อนในมหาชัยกว่า 2 แสนคน

นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจำนวนมากถึง 275,000 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา รวม 266,000 คน แบ่งเป็นแรงงานเมียนมามากที่สุดถึง 240,000 คน รองลงมาเป็นแรงงานลาว 13,000 คน และแรงงานกัมพูชา 9,000 คนเศษ

และจากมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด โดยต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-13 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมีนายจ้างขึ้นทะเบียนแล้ว 4,157 คน มีแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างมาขึ้นทะเบียนรวม 26,513 ราย มีแรงงานที่ไม่มีนายจ้างมาขึ้นทะเบียน 4,875 คน รวมแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ณ เวลา 14.00 น.จำนวน 31,388 คน

               

“วันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียน จึงอยากแจ้งเตือนนายจ้างที่ยังไม่นำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ต้องดำเนินการภายในวันนี้ภายในเวลา 24.00 น.โดยแรงงานกลุ่มนี้เมื่อขึ้นทะเบียนทางออนไลน์เสร็จแล้ว ทางแรงงานต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอีกหลายขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด”

สำหรับแรงงานบัตรสีชมพูที่อยู่ในกลุ่มที่เคยมีใบอนุญาตทำงานแล้ว มติครม.เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้มีการขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพและการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษออกไปอีก 6 เดือนในกลุ่มต่างๆถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

กลุ่มมติครม. 20 สิงหาคม 2562 ที่ได้ทำบัตรชมพูไปแล้วที่ได้อนุญาตถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่เดิมจะต้องตรวจสุขภาพ และตรวจลงตราวีซ่าภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ก็ขยายการตรวจสุขภาพออกไปถึงอีก 6 เดือนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ขยายการจัดทำทะเบียนประวัติเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขยายไปจนถึง 30 กันยายน 2564

สำหรับมติครม.30 พฤศจิกายน 2563 เป็นกลุ่มแรงงาน MOU ที่ครบวาระการจ้างงาน 4 ปี และกลุ่มที่อนุญาตการทำงานครบวาระการจ้างงาน 2 ปี ก็ให้ยืนก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด และจะมีการขยายออกไปอีก 6 เดือน นับจากวันที่การให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด (เดิมอนุญาตให้ทำงานถึงเดือนปัจจุบันขยายไปอีก 6 เดือน คือ จะขยายในการตรวจสุขภาพและการอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามปกติจะยื่นขออนุญาตทำงาน ตรวจสุขภาพ ตรวจลงตราตามระบบปกติ

ทั้งนี้ ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวบัตรสีชมพูในจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นตามมติวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มีจำนวน 100,9000 คน  กลุ่มมติครม. 4 สิงหาคม 2562 อีก 24,000 คน และกลุ่ม MOU ที่ครบวาระการจ้างงาน(กลุ่มที่ครบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 –ธันวาคม 2564)ตอนนี้มายื่นแล้ว 3,000 กว่าคน และกลุ่มที่ดำเนินการตามมติครม.วันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ณ วันนี้) 31,388 คน

แหล่งข่าวในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ”ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า แรงงานผิดกฎหมายหรือแรงงานเถื่อนในจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนพอๆ กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย หรือจะมีมากกว่าด้วยซ้ำ โดยตัวเลขแรงงานต่างด้าวภาพรวมในจังหวัดสมุทรสาครพูดกันว่ามีราว 400,000 กว่าคน ครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมาย ดังนั้นเท่ากับว่ามาตรการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติของรัฐบาลยังไม่ตอบโจทย์ให้แรงงานเถื่อนขึ้นมาจดทะเบียนถูกต้อง โดยเฉพาะเงื่อนไขอัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าตรวจสุขภาพ ค่าทำประกันสุขภาพ ฯลฯ ตามที่เรียกเก็บจากแรงงานต่างด้าว สูงเกินไปตกถึงคนละประมาณ 9,180 บาทต่อคน