“ศิริมงคลโลจิสติกส์” แตกไลน์ ทุ่ม 3 พันล้านซื้อทุเรียนส่งออกแข่งล้งจีน

“กลุ่มศิริมงคลโลจิสติกส์” ชุมพร แตกไลน์ทำธุรกิจส่งออกทุเรียนไปจีน นำร่องดึง “บริษัท ศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด “บริษัทลูกในเครือเซ็น MOU กับ “สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล จำกัด”

รับซื้อผลผลิตทุเรียน 30,000 ตัน วงเงิน 3,000 ล้านบาท เผยต้องการรับซื้อทุเรียนจากสวนส่งตรงถึงมือลูกค้าปลายทางจีน ตัดขั้นตอน “ล้งพ่อค้าชาวจีน” ที่มาตั้งล้งในชุมพร หวังเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทุเรียน ชีวิตความเป็นอยู่เกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

นายอรรถวิท เยี่ยมสวัสดิ์ กรรมการ บริษัท ศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล จำกัด โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน

เพื่อให้เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมผลผลิตทุเรียนของสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จำนวน 30,000 ตัน ภายในระยะเวลา 1 ปี

คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทให้กับทางบริษัทศิริมงคลฯ ซึ่งจะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตทุเรียนส่งออกไปขายตลาดหลัก เช่น ประเทศจีน พร้อมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างมาตรฐานการผลิต และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ทั้งนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างนำที่ดิน 43 ไร่ ในจังหวัดชุมพร มาก่อสร้างเป็นโรงคัดบรรจุทุเรียน

“เราต้องการทำธุรกิจที่เน้นสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรชาวไทยมีรายได้สม่ำเสมอ ให้ลูกค้าได้บริโภคของมีคุณภาพและอร่อย จนติดใจกลับมาซื้ออีก หลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเราก็เริ่มรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรแล้ว ในสัญญาระบุว่าจะมีอายุประมาณ 1 ปี

โดยตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกเอาไว้ที่ 30,000 ตัน หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท คิดราคาถัวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาท แต่จะมีการบวก-ลบราคาขึ้น-ลงให้ตามกลไกตลาด หากราคาทุเรียนในตลาดราคาเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มราคาให้เกษตรกร ที่ผ่านมาการรวบรวมผลผลิตทุเรียนในลักษณะล้งในพื้นที่มักทำโดยพ่อค้าชาวจีน

แต่เราเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชุมพรน่าจะช่วยทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้พัฒนาบ้านเกิดได้ดีกว่า เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ดีขึ้น ซึ่งจะมีกิจกรรมจัดอบรมพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของเราด้วย” นายอรรถวิทกล่าว

นายอรรถวิทกล่าวต่อไปว่า แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในปีที่ผ่านมาจะลดลง แต่ถ้าดูในส่วนการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนจะเห็นว่าปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นและราคาดี ทำให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ลูกค้าหลักในการรับซื้อทุเรียนของไทย คือ ประเทศจีน ยังคงมีความต้องการอยู่จำนวนมาก

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทศิริมงคลฯยังมีในส่วนของการทำธุรกิจโลจิสติกส์คือการขนส่งสินค้าด้วย จึงสามารถประสานในการขนส่งสินค้าให้ถึงปลายทางประเทศจีนได้เอง ทำให้ทุเรียนที่บริษัทส่งไปถึงมือลูกค้าจีนต้องเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพเกรด 75-80% รสชาติอร่อย และจะไม่ยอมให้มีการส่งออกทุเรียนอ่อน ซึ่งเป็นทุเรียนไร้คุณภาพโดยเด็ดขาด

นายอรรถวิทกล่าวต่อไปว่า บริษัทศิริมงคลฯอาจเป็นผู้ประกอบการเจ้าแรก ๆ ที่เข้ามาทำธุรกิจด้านนี้ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้วย ในอนาคตจะมีโครงการประสานกับนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร (สจล.) ที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต และการปลูกที่ทำให้ต้นทุนลดลงกับเกษตรกรในพื้นที่

“ขณะนี้การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนที่ทำอยู่ คือ การวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนโดยการสุ่มตรวจด้วยไมโครเวฟในอุณหภูมิที่อ่อน อย่างไรก็ตาม คุณภาพของทุเรียนนั้นต้องเน้นตั้งแต่การตัดหน้าสวนก่อนเลย ต้องรู้ว่าสวนนั้น ๆ ทุเรียนเริ่มออกดอกวันที่เท่าไหร่ และจะสามารถตัดได้ในวันที่เท่าไหร่ จะไม่มีการตัดก่อนเวลาอันควรเด็ดขาด” นายอรรถวิทกล่าว

อนึ่ง กลุ่มบริษัทศิริมงคลฯเริ่มต้นมาจากการทำธุรกิจโลจิสติกส์ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในนาม 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมงคลทรานสปอร์ต 1995 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2538 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

2.บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท 3.บริษัท ศิริมงคล ชิปปิ้ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

4.บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 5.บริษัท ศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และ 6.บริษัท วาย เอส พี เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท


ประเภทธุรกิจขายส่งเหล็ก เหล็กกล้า กลุ่มบริษัทศิริมงคลฯมีนายปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ เป็นเจ้าของ ในส่วนบริษัท ศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ปได้ให้นายอรรถวิท เยี่ยมสวัสดิ์ บุตรชายวัย 25 ปีเข้ามานั่งเป็นกรรมการบริษัทดูแลธุรกิจ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ