8 หอการค้าภาคเหนือจูงใจฉีดวัคซีน รับส่วนลดร้านค้า-รร. ลด 50%

เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิดกรณีมีโรคประจำตัว
Image by DoroT Schenk from Pixabay

หอการค้าพิษณุโลกผนึก YEC หอการค้า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทำโครงการ “มีภูมิรับสิทธิ์” โดยร่วมกับร้านค้ากว่า 120 ร้านค้า โรงแรม ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สิทธิพิเศษสำหรับประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีส่วนลดราคาสินค้าตั้งแต่ 10-60% โดยเริ่มโครงการ 1 มิถุนายน-31 ธันวาคม 2564 นี้

นายปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทางหอการค้า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย

และตาก ได้รวบรวมผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม เพื่อให้สิทธิประโยชน์สำหรับประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยหลักการต้องการกระตุ้นให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้มากขึ้น จากนั้นทางหอการค้า

และ YEC ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จะมอบสติ๊กเกอร์ติดที่หลังบัตรประชาชน เพื่อนำไปใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าอาหาร ค่าโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการ WE SAFE ใช้เป็นส่วนลด 10-60%

โดยคาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 120 ร้านค้า เฉพาะทาง จ.พิษณุโลกมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 50 ร้านค้า ขณะที่สมาคมโรงแรมได้มีการรวมตัวกับพร้อมใจลดราคาค่าห้องพัก 50% เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง

นายปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า โครงการ “WE SAFE” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์)

รวมทั้งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนจังหวัดภาคเหนือตอนล่างในการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกด้วย โครงการ “PITLOK SAFE” จึงสานต่อจากโครงการดังกล่าวข้างต้น นำเสนอโปรโมชั่นส่งเสริมการขายจากร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกับโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพิษณุโลก

โดยผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติได้รับโปรโมชั่นจากร้านค้าต่าง ๆ นั้น ต้องเป็นคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ซึ่งไม่จำกัดยี่ห้อวัคซีนและสถานที่ที่ได้รับวัคซีน ผู้ที่ประสงค์จะรับโปรโมชั่นจากร้านค้าต่าง ๆ ในโครงการ

จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนให้ผู้ประกอบการก่อนรับบริการ ไม่ว่าจะเป็น 1.ใบนัดการรับวัคซีนเข็มแรก หรือเข็มที่ 2 และ 2.มีสติ๊กเกอร์ในเครือโครงการ WE SAFE โครงการ “PITLOK SAFE” ดำเนินการโดยหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก

และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนจังหวัดพิษณุโลกในเครือโครงการ ในฐานะผู้บริโภค โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564-31 ธันวาคม 2564 สำหรับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อทางกล่องข้อความของ Facebook หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก หรือ YEC Phitsanulok Line : @406nbznp


อย่างไรก็ตาม โครงการที่จัดขึ้นต้องการให้ประชาชนตระหนักด้านความปลอดภัยเป็นอันดับต้น จากการพร้อมใจกันฉีดวัคซีน ส่วนทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นผลพลอยได้

ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลในไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไปแล้วซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโควตาการได้รับวัคซีนแต่ละจังหวัดมีข้อจำกัดที่ต้องกระจายให้จังหวัดพื้นที่ระบาดรุนแรงก่อน ทำให้ยอดการรับฉีดวัคซีนต้องล่าช้าออกไปกว่ากำหนด

ทางนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ทางจังหวัดยังคงรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบหมอพร้อม กับพิษณุโลกพร้อม

เพื่อจัดคิวในการรับวัคซีนที่กำลังมาในการจัดสรรให้เร็ว ๆ นี้ โดยในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้คิวการฉีดวัคซีนได้เต็มหมดแล้ว คิวที่ลงทะเบียนใหม่จะได้ไปฉีดในเดือนสิงหาคมต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ