ปิดเกาะล้าน 14 วันงดรับนักท่องเที่ยว หลังตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ปิดเกาะล้าน
ภาพจากเฟซบุ๊ก ข่าวสารเกาะล้าน

ปิดเกาะล้าน 14 วันงดรับนักท่องเที่ยว หลังโควิดส่อระบาดกว่า 20 คน ส่วนแผนเปิดเกาะต่างชาติ 15 ส.ค.ถูกพับแผนไปตั้งแต่ภาพรวมจังหวัด-ประเทศไทยระบาดหนัก

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโตวิด-19 บนเกาะล้าน ประชากรบนที่อยู่บนเกาะล้านจะยื่นหนังสือเอกสารขออนุญาตปิดเกาะ เมื่อทางจังหวัดได้รับเอกสารก็จะมีการสั่งปิดทัน โดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนครบ 14 วัน

“กรณีหาทางประชาชนบนเกาะล้านเขาของปิดเองเพราะเวลามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพบว่ามีคนติดเชื้อโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการห้ามคนเดินทางไปบนเกาะ ซึ่งทางเกาะล้านต้องยื่นหนังสือมาทางจังหวัดก็ออกคำสั่งปิดให้”

นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เปิดเผย ”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อบ้านเกาะล้านได้มีมติเสียงส่วนใหญ่ของคนภายในชุมชนให้มีการปิดเกาะล้าน 14 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 24 สิงหาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน

ทางเกาะบ้านได้พบผู้คิดเชื้อคนแรกวันที่ 1 สิงหาคม 2564 หลังจากนั้นได้สอบสวนโรคและตามไปตรวจกลุ่มเสี่ยงในครอบครัว ถึงปัจจุบันได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วจำนวน 20 คน และทางสาธารณสุขเกาะล้านกำลังเร่งตรวจเชิงรุก เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน โดยมากักตัวยังโรงแรมที่เป็น Hospital บนฝั่งที่เมืองพัทยา ส่วนกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวที่บ้าน เพื่อสังเกตอาการ

ปัจจุบันบนเกาะล้านมีคนอยู่อาศัย ประมาณ 6,000 คน แบ่งเป็นประชากรตามทะเบียนบ้าน ประมาณ 3,000 คน มีประชากรแฝงที่มาประกอบธุรกิจและทำงาน ประมาณ 3,000 คน

สำหรับมาตรการปิดเกาะ 14 วัน คือ 1.ปิดไม่รับนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะล้าน 100 % 2.มาตรการทางเรือ ได้แก่ งดเดินเรือโดยสารประจำทาง จัดให้มีเรืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในพื้นที่ ในวันจันทร์-ศุกร์ โดยให้ออกจากเกาะล้าน เวลา 07.30 น. และ กลับจากพัทยา เวลา 17.00 น. และงดเดินเรือในวันเสาร์-อาทิตย์ เดินทางได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต จาก ข้อ 3 และ ข้อ 5 แล้วเท่านั้น

2.2 งดการเดินเรือสปีดโบ๊ทและเรือนำเที่ยวทุกชนิด กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เรือสปีดโบ๊ทเดินทางจะต้อง ขออนุญาตก่อนเท่านั้น 2.3 เรือขนส่งอาหาร และเรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้บริการตามปกติ และให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

3. ในกรณีหากประชาชนในพื้นที่เกาะล้านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางไปยังฝั่งพัทยา ให้แจ้งความจำเป็นและขออนุญาตก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. โดยไป เช้า-เย็น กลับเท่านั้น ( วิธีขออนุญาตตามภาคผนวกในหนังสือฉบับนี้ )

4. บุคคลที่มีทะเบียนบ้าน ประกอบกิจการ หรือทำงาน ในพื้นที่เกาะล้านแต่มิได้อยู่ที่เกาะล้านหากถ้ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้ามายังพื้นที่เกาะล้านจะต้องขออนุญาตก่อนเดินทาง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อมาจากนอกพื้นที่เกาะล้านโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงเกาะล้าน และต้องยืนยันด้วยเอกสารใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด19 รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน

5. ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยตามแพทย์นัด ให้อยู่ในการพิจารณาของศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน 6. การเดินทางเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 กับทางชุมชนเกาะล้าน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต เนื่องจากเป็นการเดินทางเพื่อกิจกรรมในการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข 7. การขนส่งเงินของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้ ATM บนเกาะล้านให้ดำเนินการได้ตามปกติ

8. ขนส่งและไปรษณีย์ ให้นำส่งจดหมายและพัสดุได้บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเท่านั้น 9. เจ้าหน้าที่ที่ต้องลงมาแก้ไขปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสาร โทรคมมาคมบนเกาะล้านให้ดำเนินการได้ตามปกติ 10. ให้ประชาชนชาวเกาะล้านทุกคนปฏิบัติตาม

ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อบ้านเกาะล้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนมีอำนาจหน้าที่ดูแลกันเองตามเสียงส่วนใหญ่ของคนในชุมชน มีอำนาจดำเนินการได้แต่ตามขั้นตอนต้องเรียนแจ้งให้ทางนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับทราบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรับทราบอย่างเป็นทางการด้วย

พับแผนรับต่างชาติ 15 ส.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากเกาะล้าน จ.ชลบุรี กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น จึงมีแนวโน้มที่จะพบการระบาดเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 คน ซึ่งตอนนี้สาธารณสุขเกาะล้านกำลังเร่งระดมตรวจหาเขื้อให้ได้มากที่สุด เพื่อสกัดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

2 ปีก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาด พื้นที่เกาะล้านถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า-ออกช่วงสุดสัปดาห์ 8,000-20,000 คนต่อวัน สร้างรายได้ให้คนบนเกาะจำนวนมาก หลังจากโควิดแพร่ระบาดในจังหวัดชลบุรีทำให้นักท่องเที่ยวลดลงเหลือ 3,000-4,000 คนต่อวัน และล่าสุดแทบจะไม่มีคนเข้ามาท่องเที่ยว

และเมื่อรัฐบาลมีนโยบายจะเปิดประเทศ โดยจังหวัดชลบุรี จะจัดพื้นที่เกาะช้างเป็นพื้นที่นำร่อง เปิดในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 แต่เมื่อเกิดโควิด-19 รอบ 4 ระบาดหนักทั้งในจังหวัดชลบุรี และภาพรวมประเทศไทย ทำให้ต้องพับแผนการเปิดรับต่างชาติออกไปไม่มีกำหนด


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ