อุบลฯ เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 100 เครื่อง ระบายน้ำ 1 ล้านลบ.ม. ลงแม่น้ำโขง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ประสานกรมชลฯ เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 100 เครื่อง ที่สะพานข้ามแม่น้ำมูล เร่งระบายน้ำ 1 ล้าน ลบ.ม. ลงแม่น้ำโขง

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ที่บริเวณสะพานแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานึ เป้าหมาย 100 เครื่อง เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้นกว่าเดิม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 40 เครื่อง ณ สะพานข้ามแม่น้ำมูล แก่งสะพือ เป้าหมายติดตั้งให้เแล้วเสร็จ 100 เครื่อง เพื่อเร่งผลักดันระบายน้ำให้ได้ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

Advertisement

ด้านการช่วยเหลือได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและท้องถิ่น ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนภัยรายงานเวลาให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็ว ตั้งโรงครัวพระราชทาน จัดอาหาร จัดหาสิ่งของจำเป็น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และช่วยเหลือหลังน้ำลด

ซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยริมตลิ่งลุ่มแม่น้ำมูล ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 6 ชุมชน 100 ครัวเรือน ประชาชนเดือดร้อน 401 คน และได้อพยพราษฎรมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้มาตรฐานที่ห้วยม่วงเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

Advertisement

สถานการณ์น้ำระดับน้ำมูล 1-2 วัน ยังคงทรงตัว หากไม่มีน้ำฝนระดับน้ำเติมลงมาอีก ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

Advertisement