เปิดมาตรการมหาสารคาม คุมเข้มโควิด หลังพบคลัสเตอร์งานสังสรรค์

มหาสารคาม คุมโควิด

จังหวัดมหาสารคาม ประกาศมาตรการ งดรับประทานอาหารในกิจกรรมและสถานที่ต่าง ๆ หลังพบคลัสเตอร์จากการรวมกลุ่มสังสรรค์ 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดมหาสารคาม โดยพบว่า เกิดจากการรวมกลุ่มสังสรรค์ในงานต่าง ๆ และการรับประทานอาหารร่วมกันในสถานที่ทำงาน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตามประกาศ เรื่อง การงดรับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมทางสังคมและสถานที่ทำงาน ดังนี้

  • งดรับประทานอาหารร่วมกัน ในการประชุม งานสัมมนา งานบุญ งานประเพณี การจัดกิจกรรมทางศาสนา งานศพ งานบวช งานแต่ง
  • งดรับประทานอาหารร่วมกัน ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และของพนักงาน ลูกจ้างในสถานประกอบการภาคเอกชน

นอกจากนี้ ยังขอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เหมาะสม เช่น

               
  • แยกรับประทานอาหารส่วนตัว และไม่พูดคุยกันขณะรับทานอาหาร
  • จัดที่นั่งรับประทานอาหาร ให้มีฉากกั้น
  • หากจัดงานเลี้ยง ให้จัดอาหารใส่ภาชนะ (ห่อ) เพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้าน

สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ มีความผิดตามมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 34 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มหาสารคาม

สำหรับการรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดมหาสารคามประจำวัน (ข้อมูลจาก ศบค. วันที่ 6 ก.พ.) พบว่า มีผู้ติดเชื้อ 174 ราย และมียอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,286 ราย