วาโก้ หยุดกิจการบริษัทร่วมในเมียนมาชั่วคราว

วาโก้ หยุดกิจการบริษัทร่วมในเมียนมาชั่วคราว หลังสถานการณ์ทางการเมืองกระทบการนำเข้าวัตถุดิบ และการโอนเงินระหว่างประเทศ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ได้รับทราบการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวของบริษัทร่วม คือ Pattaya Myanmar Co., Ltd. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนด

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมา ทำให้ประสบปัญหาในการนำเข้าวัตถุดิบ และการโอนเงินระหว่างประเทศ

โดยบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว จำนวน 5,084,800 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ทั้งนี้ การหยุดประกอบกิจการชั่วคราวของ Pattaya Myanmar Co., Ltd. ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวประการใด บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากบริษัทร่วม Pattaya Myanmar Co., Ltd. แล้ว วาโก้ยังมีธุรกิจในเมียนมา เช่น Myanmar Wacoal Co., Ltd. ซึ่งตั้งเมื่อปี 2558 ในสัดส่วนการลงทุน บมจ.ไทยวาโก้ลงทุน 1,600,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็น 40% ของทุนจดทะเบียน ส่วน Wacoal Corp. ลงทุน 60%

โดยประกอบธุรกิจผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรี และเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ทั้งสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป