เซเว่นฯ กำไรสุทธิ 1.54 หมื่นล้าน ปี’67 ลุยปักธงเพิ่มอีก 700 สาขา

เซเว่นอีเลฟเว่น

เซเว่นอีเลฟเว่น กวาดรายได้ปี’66 เฉียด 4 แสนล้าน พร้อมกำไรขั้นต้น  1.1 แสนล้าน กำไรสุทธิอยู่ที่ 15,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% ส่วนปี’67 ทุ่มงบฯ 1.3 หมื่นล้าน ปักธงอีก 700 สาขา พร้อมอัพเกรดระบบคัดสินค้าดันกำไรโตต่อเนื่อง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์​ 2567 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เผยผลประกอบการปี 2566 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการรวม 399,558 ล้านบาท เติบโต 44,585 ล้านบาท หรือ 12.6% จากปี 2565 ขณะที่มีกำไรขั้นต้น 112,792 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15,634 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.1% โดยมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2566 เท่ากับ 28.2%

ยักษ์ร้านสะดวกซื้ออธิบายว่า การเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรนี้เป็นผลจากการมียอดขายเฉลี่ยของร้านเดิมเพิ่มขึ้น 5.5% เป็น 80,837 บาทต่อวัน และมียอดซื้อต่อบิลประมาณ 83 บาท ส่วนลูกค้าต่อวันอยู่ที่เฉลี่ย 965 คน หลังบริษัทปรับกลยุทธ์รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ ๆ ด้วยสินค้าใหม่-โปรโมชั่น รวมถึงเพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรสูงอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกับเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้า-บริการทั้งร้านสาขาที่ขยายเพิ่มอีก 707 สาขา และตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมไปถึงช่องทางออนไลน์อย่าง 7Delivery เพื่อสร้างโอกาสจากสภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2566

นอกจากนี้ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อยังมีรายได้อื่นอีกจำนวน 23,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,835 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.4% โดยมาจากรายได้จากการใช้ประโยชน์พื้นที่ของสาขา อาทิ การให้เช่าพื้นที่ หรือรายได้ค่าสิทธิ์ และที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ในการบริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่นมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 115,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12,534 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.1% เนื่องจากเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าไฟ ค่าบริหารร้านสาขา และค่าโฆษณา รวมถึงค่าโปรโมชั่น ซึ่งบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 26,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.5% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 15,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.1% จากปีก่อน

อัดงบฯ 1.3 หมื่นล้าน ผุด 700 สาขา

สำหรับคาดการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซื้อในปี 2567 นี้ ซีพี ออลล์ ระบุว่า มีแผนขยายสาขาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพิ่มอีก 700 สาขา เจาะพื้นที่ชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว และทำเลที่มีศักยภาพอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากที่สุด รวมถึงมีเป้าหมายเปิดร้านใหม่เพิ่มทั้งในประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว อีกด้วย

ด้านอัตราการเติบโตของรายได้นั้น ส่วนใหญ่มาจากอัตราการเติบโตของยอดขายจากร้านสาขาใหม่ และอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยร้านเดิม รวมถึงยอดขายจากช่องทางอื่น ๆ อาทิ 7Delivery และ All Online ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ GDP ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ระดับของอัตราเงินเฟ้อ ราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงาน และการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศด้วย

ขณะเดียวกัน จะเน้นพัฒนาระบบคัดสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น พร้อมกับเพิ่มสัดส่วนของสินค้าที่มีกำไรสูงให้มากขึ้น ทั้งในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อขยายอัตรากำไรขั้นต้นให้ได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คาดว่าปี 2567 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อจะใช้งบฯลงทุนประมาณ 12,000-13,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

การเปิดสาขาใหม่ 3,800-4,000 ล้านบาท
การปรับปรุงร้านเดิม 2,900-3,500 ล้านบาท
โครงการใหม่ บริษัทย่อยและศูนย์กระจายสินค้า 4,000-4,100 ล้านบาท
สินทรัพย์ถาวร และระบบสารสนเทศ 1,300-1,400 ล้านบาท