รพ.บำรุงราษฎร์ร่วมทุนมั่นคงเคหะการ ทำสถานพยาบาลเวชศาสตร์ชะลอวัยฯครบวงจร จับตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ทั้งในและตปท.

แฟ้มภาพ

มั่นคงเคหะการจับมือ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ลงทุนทำโครงการสถานพยาบาลเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจรที่บางกระเจ้า หวังจับตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical tourism) ทั้งในและต่างประเทศ บำรุงราษฎร์เผยเบื้องต้นลงทุน270ล้าน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) โดยนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทเตรียมจะพัฒนาโครงการสถานพยาบาลเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจร (Wellness Center and Anti-Aging) โดยให้บริษัทมั่นคงไลฟ์ จำกัด (มั่นคงไลฟ์) ที่เป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัทเป็นผู้พัฒนาโครงการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์ ให้ความสำคัญกับสุขภาพก่อนการเกิดโรค และเพื่อเป็นการตอบรับกับแผนยุทธศาสตร์ของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยด้านสุขภาพที่จะยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์(Medical and Wellness Tourism)รองรับทั้งกลุ่มคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติโดยที่ดินโครงการจะตั้งอยู่ที่ย่านปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้้ มั่นคงไลฟ์จะร่วมกับบริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด(มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ความคืบหน้าในขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนโครงการ และบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ทางด้านบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) โดยนางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด(มหาชน)ครั้งที่4/2561ได้มีมติที่อนุมัติการลงทุนของบริษัท ไวทัลไลฟ์ จํากัด (บริษัทย่อย) ในโครงการเบต้า (Project Beta)

บริษัทย่อยมีความประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาลที่บางกระเจ้าเพื่อให้ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Integrative Preventative and WellnessSanctuary Services)อันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทย่อยอยู่แล้ว ด้วยงบประมาณลงทุนประมาณ 270 ล้านบาท(ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

โครงการเบต้าเป็นโครงการลงทุนของบริษัทย่อยเพื่อเพิ่มขอบเขตบริการของบริษัทย่อยให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดที่มากขึ้น บริษัทย่อยมิได้ลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเอง โดยบริษัทย่อยจะเช่าอาคาร และใช้บริการของบริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้ประกอบกิจการสถานพยาบาล เมื่อบริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) พัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จโครงการนี้จะทําให้บริษัทย่อยสามารถให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเน้นเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยและคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายขอบข่ายธุรกิจและบริการในรูปแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยของไวทัลไลฟ์ ในอนามัยชุมชนที่กว้างขวางขึ้นต่อไป โครงการนี้ยังจะช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical tourism) ในประเทศไทยของทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เติบโตมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคตด้วย

Previous articleแก้ปม “ราคาปาล์ม” ป่วน ส.ผู้ผลิตไบโอดีเซลชี้ยาก
Next articleGPSC “อุทธรณ์” คำตัดสิน กกพ. ห้ามซื้อหุ้น GLOW