ประชาชาติธุรกิจ
เกาะกระแสโลก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ชาวคริสต์ทั่วโลก ร่วมฉลอง ‘Good Friday’ วันพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อโลก

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 25 มี.ค. 2559 เวลา 12:55:21 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

วันศุกร์ที่ 25 มี.ค. 2559 หลายประเทศที่มีชาวคริสเตียนอาศัยอยู่จำนวนมาก ต่างเฉลิมฉลองเทศกาล “Good  Friday” หรือ “วันศุกร์ประเสริฐ” ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อโลก เพื่อมวลประชาชน บางประเทศก็ให้คำนิยามวันนี้ว่า เป็นทั้งวันที่มีความสุขและความเศร้า เศร้าเพราะเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงทนทุกข์ทรมาน และสิ้นพระชนม์ ส่วนด้านความสุขเพราะพระเยซูเจ้าทรงใช้โทษบาปเพื่อมวลชน

โดยคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก จะงดทำพิธีมิสซาในวันนี้ แต่มีพิธีนมัสการกางเขน อ่านคัมภีร์ไบเบิล และอธิษฐานเพื่อคนทั้งโลก ชาวคาทอลิกทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป จะต้องอดเนื้อ ส่วนชาวคาทอลิกที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ต้องอดอาหารด้วยการรับประทานอิ่มเพียงมื้อเดียว ขณะที่โบสถ์บางแห่งจะมีการแสดงละครเพื่อระลึกถึงการตรึงพระเยซูที่กางเขนด้วย

ส่วนคริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์จะไปที่โบสถ์เพื่อร่วมกันระลึกถึงความรักและความทุกข์ทรมานของพระเยซู ร่วมสำรวมกายใจให้สงบ และสำนึกในความผิดบาปของตน


ทั้งนี้ บางประเทศ อย่าง ในเมืองซาน ฮวน (San Juan) กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ และบางเมืองในประเทศไนจีเรีย จะมีการร่วมเดินขบวน โดยชายชาวคริสเตียนจะคลุมด้วยผ้าสีดำ และใช้แส้ฟาดตีทำร้ายตัวเอง เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการแสดงความทุกข์ทรมานเช่นพระเยซูเจ้า