นิด้าโพล เผย คนกรุงเทพ หนุน พิธา เป็นนายกฯ ปาร์ตี้ลิสต์เลือก เพื่อไทย

พิธา ก้าวไกล

นิด้าโพล เผยคนกรุงเทพหนุน พิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรี เลือก ก้าวไกล-เพื่อไทย ส.ส.เขต ให้ปาร์ตี้ลิสต์จากเพื่อไทย

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคน กทม.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร

ครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคน กทม.

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

คนกรุงเทพฯ หนุน “พิธา” เป็นนายกฯ

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 20.40 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนมีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถ เป็นคนรุ่นใหม่ และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล

อันดับ 2 ร้อยละ 15.20 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ เป็นคนมีความซื่อสัตย์ ชื่นชอบผลงาน ทำให้บ้านเมืองสงบ และต้องการ ให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง

อันดับ 3 ร้อยละ 14.10 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ และต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ

อันดับ 4 ร้อยละ 12.20 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

อันดับ 5 ร้อยละ 7.70 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ เป็นคนมีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ทำงานทางการเมืองและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

อันดับ 6 ร้อยละ 6.85 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ทางการเมือง มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และชื่นชอบความคิดที่ต้องการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น

อันดับ 7 ร้อยละ 6.35 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนเด็ดขาด การทำงานมีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา

อันดับ 8 ร้อยละ 3.15 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ ด้านการบริหาร และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา

อันดับ 9 ร้อยละ 3.00 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะ เป็นคนมีความรู้ ความสามารถ ชื่นชอบแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน

อันดับ 10 ร้อยละ 2.15 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ เป็นคนพูดจริงทำจริงมีประสบการณ์ และลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง

อันดับ 11 ร้อยละ 1.80 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะเป็นคนมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ชื่นชอบผลงานในอดีต และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร

อันดับ 12 ร้อยละ 1.50 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อันดับ 13 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบ พรรคประชาธิปัตย์

และร้อยละ 4.45 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายเศรษฐา ทวีสิน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายเทวัญ
ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ และ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

พิธา-ประยุทธ์-แพทองธาร นายกฯ 3 อันดับแรกในใจคนกรุง

เมื่อพิจารณาบุคคลที่คนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครอง ของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 18.18 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 17.75 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 3 ร้อยละ 14.29 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 11.26 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 7.79 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 16.28 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 15.14 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 3 ร้อยละ 12.86 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 10.86 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 8.28 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า)

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 19.84 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 17.27 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 3 ร้อยละ 12.37 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 10.31 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 8.50 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 22.01 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 18.58 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 15.16 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 14.92 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และอันดับ 5 ร้อยละ 6.36 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 22.99 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 14.60 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 13.87 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 4 ร้อยละ 9.86 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 7.30 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า)

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 22.70 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 17.53 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 14.08 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 12.64 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และอันดับ 5 ร้อยละ 9.20 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

เพื่อไทยพับแผนแตกพรรค

เลือก ส.ส.เขต จากเพื่อไทย -ก้าวไกล 2 อันดับแรก

สำหรับพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 28.50 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย

อันดับ 2 ร้อยละ 26.45 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล

อันดับ 3 ร้อยละ 9.50 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

อันดับ 4 ร้อยละ 9.45 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 5 ร้อยละ 3.05 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า

อันดับ 6 ร้อยละ 2.90 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

อันดับ 7 ร้อยละ 2.75 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

อันดับ 8 ร้อยละ 2.10 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย

อันดับ 9 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า

อันดับ 10 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น พรรคสร้างอนาคตไทย

และร้อยละ 2.60 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรครวมไทย สร้างชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมพลัง (พรรครวมพลังประชาชาติไทย) พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคประชาชาติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ส.ส.เขต ประชาธิปัตย์-พลังประชารัฐ รั้งท้าย

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 25.54 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 2 ร้อยละ 24.24 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 14.72 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 8.66 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.19 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 25.71 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 24.00 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.00 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 11.71 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.43 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 30.41 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 2 ร้อยละ 26.29 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 11.60 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 9.28 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 6.18 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 32.03 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 22.01 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 17.36 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 9.78 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 6.60 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 29.93 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 23.72 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.31 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 7.66 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 7.30 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 32.47 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 2 ร้อยละ 31.32 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 10.63 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 8.62 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 7.18 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เบรก สูตรหาร 500

เลือก ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อไทย เป็นอันดับแรก

ด้านพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 28.60 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย

อันดับ 2 ร้อยละ 26.10 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล

อันดับ 3 ร้อยละ 10.15 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

อันดับ 4 ร้อยละ 9.15 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ

อันดับ 5 ร้อยละ 9.00 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 6 ร้อยละ 3.25 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า

อันดับ 7 ร้อยละ 2.95 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

อันดับ 8 ร้อยละ 2.85 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

อันดับ 9 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า และพรรคภูมิใจไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน

อันดับ 10 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็น พรรคสร้างอนาคตไทย

และร้อยละ 2.40 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทย และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 25.54 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 23.81 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.29 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 9.96 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 6.06 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 26.86 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 25.43 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.71 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 9.71 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.43 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และพรรคไทยสร้างไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 28.87 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 2 ร้อยละ 26.55 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 13.40 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 8.76 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 6.44 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 31.54 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 22.01 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 17.11 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 8.56 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 6.36 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 28.10 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 24.09 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 10.58 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 8.40 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 7.67 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 31.61 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 2 ร้อยละ 10.06 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 3 ร้อยละ 9.48 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 7.47 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ

และอันดับ 5 ร้อยละ 2.59 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง ร้อยละ 45.85 เป็นเพศชาย และร้อยละ 54.15 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.75 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.75 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.45 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.45 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.60 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง ร้อยละ 94.15 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.45 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.00 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.40 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 41.25 สถานภาพโสด ร้อยละ 55.20 สมรส ร้อยละ 3.50 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.05 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.55 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 25.45 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.30 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 44.45 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.15 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.10 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 7.55 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 27.45 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 25.25ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.30 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 7.10 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 26.15 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 6.05 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง ร้อยละ 27.95 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 5.20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 23.35 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 14.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 7.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 12.45 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.00 ไม่ระบุรายได้