ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ตรีนุช 478 ล้าน-สุรชาติ 24 ล้าน

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ตรีนุช สุรชาติ เทียนทอง

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินนักการเมือง “ตระกูลเทียนทอง” ครูเหน่ง-ตรีนุช พลังประชารัฐ อู้ฟู่ 478 ล้าน ไม่มีหนี้สิน อ๊อบ-สุรชาติ แห่งเพื่อไทย 24 ล้าน Patek Philippe 3 เรือน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ คณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดสระแก้ว พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

สำหรับรายละเอียดในบัญชีทรัพย์สินระบุว่า มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 478,515,037 บาท ไม่มีหนี้สิน ดังนี้

น.ส.ตรีนุช มีทรัพย์สิน 399,931,632.81 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 30,029,868.54 บาท

เงินลงทุน 9,939,913.80 บาท น.ส.ตรีนุชแจ้งว่า รายการลำดับที่ 6-13 โอนให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด สัญญาการจัดการหุ้นส่วนของรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564 กรณีถือต้องการถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ได้แก่

  • บริษัท โชคทองธุรกิจ จำกัด
  • บริษัท โกลเด้น มาร์ท จำกัด
  • บริษัท เค.ที.มาร์ท จำกัด
  • บริษัท สระแก้ว เวลธี กรุ๊ป
  • บริษัท คอฟฟี่คูล
  • บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด
  • บริษัท กรเจริญ จำกัด
  • บริษัท กรทวี จำกัด

ที่ดิน 41 แปลง 301,947,200 บาท ส่วนใหญ่อยู่ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 31,160,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 26,854,650.47 บาท

คู่สมรส มีทรัพย์สิน 67,105,955.93 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 2,007,638.882 บาท เงินลงทุน 50,040,218.09 บาท อาทิ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด มหาชน บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) เงินให้กู้ยืม น.ส.ขวัญหทัย เริงอารมณ์ 2,300,000 บาท ที่ดิน 2 แปลง 5,850,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง 3,563,800 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 3 คัน 2,300,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,044,299.02 บาท

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 11,477,448.67 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 29,975.87 บาท ที่ดิน 12 แปลง 9,472,700 บาท ส่วนใหญ่อยู่ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สิทธิและสัมปทาน 1,974,772.80 บาท

น.ส.ตรีนุชแจ้งมีรายได้ต่อปี 1,632,380 บาท ประกอบด้วย รายได้ประจำ เป็นเงินเดือน 1,388,880 บาท เบี้ยประชุม 243,500 บาท รายจ่ายต่อปี 900,000 บาท แบ่งออกเป็น ค่าอุปโภคบริโภค 400,000 บาท ค่าท่องเที่ยวหรือเงินบริจาค 500,000 บาท

คู่สมรส มีรายได้ต่อปี 4,922,040.71 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน 3,803,560.71 บาท เบี้ยประชุม 1,118,480 บาท รายจ่ายต่อปี 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น ค่าอุปโภคบริโภค 400,000 บาท ค่าท่องเที่ยวหรือเงินบริจาค 600,000 บาท

บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายจ่ายต่อปี 1,100,000 บาท แบ่งออกเป็น ค่าอุปโภคบริโภค 100,000 บาท ค่าเล่าเรียน 1,000,000 บาท

ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารอบปีที่ผ่านมาของ น.ส.ตรีนุช 1,632,380 บาท คู่สมรส 4,922,040.71 บาท

น.ส.ตรีนุช แจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่า สถานภาพอยู่กินกันฉันสามีภริยากับนายเจษฎา โชคดำรงสุข อายุ 65 ปี ตำแหน่งปัจจุบันขณะยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เป็นอธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน

เปิดทรัพย์สิน “สุรชาติ เทียนทอง”

ขณะเดียวกัน สำนักงาน ป.ป.ช.ได้เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนายสุรชาติ เทียนทอง ส.ส.กรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคเพื่อไทย พร้อมคู่สมรส กรณีพ้นจากตำแหน่ง 20 มีนาคม 2566 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 24,001,374.38 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 228,732.13 บาท ดังนี้

นายสุรชาติมีทรัพย์สิน 8,000,686.78 บาท ประกอบด้วย เงินสด 1,565,000 บาท เป็นเงินสกุลเยน 1,000,000 เยน อัตราแลกเปลี่ยน 26.50 บาท/100 เยน คิดเป็น 265,000 บาท เงินฝาก 211,4441.65 บาท เงินลงทุน 124,245.13 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน 500,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,600,000 บาท หนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 10,633.32 บาท

คู่สมรสมีทรัพย์สิน 16,000,687.60 บาท ประกอบด้วย เงินสด 400,000 บาท เงินฝาก 5,202,634.81 บาท เงินลงทุน 348,052.79 บาท ที่ดิน 1 แปลง ประเวศ กทม. เนื้อที่ 100 ตร.ว. ที่มา พ่อ-แม่ มูลค่า 4,500,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง ที่มา พ่อ-แม่ มูลค่า 1,000,000 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน 1,050,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น 3,500,000 บาท ได้แก่ นาฬิกา Patek Philippe 1 เรือน ยี่ห้อ Rolex 1 เรือน แหวนเพชร 3 กะรัต แยกออกเป็นของนายสุรชาติ นาฬิกา ยี่ห้อ Patek Philippe 3 เรือน ยี่ห้อ Rolex 1 เรือน ยี่ห้อ Penerai 2 เรือน มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 218,098.81 บาท

นายสุรชาติแจ้งว่า กรณีถือครองเงินสดรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปเพื่อ “ใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัว”
นายสุรชาติไม่ได้แจ้งรายได้ต่อปี แจ้งแต่ของคู่สมรส มาจากรายได้ประจำ จากการประกอบโรคศิลป์ 2,400,000 บาท

นายสุรชาติแจ้งว่ารายจ่ายต่อปี 196,000 บาท แบ่งออกเป็น รายจ่ายประจำ ค่าสาธารณูปโภค 60,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 36,000 บาท ค่าน้ำมันและซ่อมบำรุงรถยนต์ 100,000 บาท

รายจ่ายต่อปีของคู่สมรส 876,000 บาท แบ่งออกเป็น รายจ่ายประจำ ค่าสาธารณูปโภค 60,000 บาท ค่าโทรศัพท์ 36,000 บาท ค่าน้ำมันและซ่อมบำรุงรถยนต์ 100,000 บาท รายจ่ายอื่น ๆ ค่าอุปการะบิดามารดา 480,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 200,000 บาท

นายสุรชาติแจ้งสถานภาพสมรสและอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับน.ส.สุธาสินี ประชานุรักษ์ ตำแหน่งปัจจุบันขณะยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เป็นอาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ทันตแพทย์เฉพาะทาง Bangkok international Dental Center และ Tooth Therapy Dental Clinic