เศรษฐา มอบคำขวัญวันครูปี 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

เศรษฐา ทวีสิน
เศรษฐา ทวีสิน

เศรษฐามอบคำควัญวันครู 2567 ครูคือผู้สร้างและผู้ให้

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่าน X มอบคำขวัญวันครู ประจำปี 2567 ว่า “ครู” คือผู้นำความรู้ทั้งจากทั้งในตำรา และจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับศิษย์ งานของครูในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จึงไม่ใช่แค่การสอนหนังสือให้ความรู้ตามตำรา แต่ครูยังต้องใส่ใจสอนวิธีคิด และวิธีจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อให้ศิษย์สามารถจัดระเบียบความคิดได้ รวมถึงเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพ

คำว่าครูสำหรับผมคือ ผู้สร้างและผู้ให้ครับ “สร้าง” คือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคม “ให้” คือให้หลักคิดแก่ผู้คนเพื่อนำไปต่อยอดได้

ดังคำขวัญวันครูแด่ครูทุกท่านที่เสียสละดังนี้ครับ…. “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”