ตั้ง อัจฉรา อัมพุช ดูซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น บอย ถกลเกียรติ ร่วมวง

อุ๊งอิ๊ง ตั้ง อัจฉรา อัมพุช ดูซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น ตั้งเพิ่มอีก 4 กก.ด้านศิลปะการแสดง บอย ถกลเกียรติ ร่วมวง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งที่ 2/2567 ที่กระทรวงต่างประเทศ

โดยในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ รับทราบว่าการเสนอนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง อัจฉรา อัมพุช เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ด้านแฟชั่น แทน น.ส.กมลนาถ องค์วรรณดี ที่ลาออกก่อนหน้านี้ และมอบให้นางอัจฉรา อัมพุช เสนอประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นต่อไป

นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านศิลปะเพิ่มเติม สัดส่วนศิลปะการแสดงจำนวน 4 คน ดังนี้

1. ถกลเกียรติ วีรวรรณ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2. พิเชษฐ กลั่นชื่น – ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง

3. เพียงดาว จริยะพันธุ์ – Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM)


4. อลิสา พันธุ์ศักดิ์ คุณผลิน – กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด