“วิลาสินี พิพิธกุล” คว้าเก้าอี้ ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่ มติ 2 ใน 3 เทคะแนนเลือก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. โดยมี รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เป็นประธานการประชุม เพื่อคัดเลือกผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) คนใหม่ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครในรอบแรก จำนวน 2 คน คือ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่นบรอดคาสติ้ง คอเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) และ รศ.วิลาสินี อดุลยานนท์ อดีตรองผู้อำนวยการไทยพีบีเอส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้สมัครทั้งสองคนได้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. หลังจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้มีมติคัดเลือก “รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล” เป็น ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่ด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของที่ประชุมจากคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.ทั้ง 9 คน

 

ที่มา มติชนออนไลน์