“วิษณุ” เตรียมส่งรายชื่อคกก.ปฏิรูปให้นายกฯพิจารณาสัปดาห์หน้า เน้นเอกชน-ขรก.เกษียณทำงาน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่า สำหรับการรวบรวมรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปนั้นขณะนั้นมีรายชื่อแล้วส่วนหนึ่ง และอยู่ในขั้นตอนการให้ส่งรายชื่อเข้ามาให้ครบ ซึ่งทั้งพรรคการเมือง นักวิชาการต่างๆ หากสนใจก็สามารถส่งรายชื่อเข้ามาที่ตนได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 15 วันตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำเรียนนายกฯ ภายในสัปดาห์หน้าก่อนจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ซึ่งจำนวนคณะกรรมการปฏิรูปจะมีคณะละ 14 คนรวม 10 คณะก็ 140 คน ไม่รวมเลขาฯ มาจากหลากหลายอาชีพ แต่จะให้เป็นข้าราชการประจำน้อยที่สุดเพราะว่าเขาต้องเข้ามาคิดเรื่องปฏิรูปให้ข้าราชการปฏิบัติ หากให้ข้าราชการมาคิดเองอาจจะลำบาก เว้นจะเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และเราจะพยายามเอาภาคเอกชนและนักวิชาการเข้ามาช่วยคิดเรื่องปฏิรูปมากที่สุด

นายวิษณุกล่าวต่อว่า ส่วนคณะกรรมการยุทธศาตร์ชาติมีเวลาแต่งตั้ง 30 วันคือจนถึงสิ้นสิงหาคม ซึ่งจะตั้งเฉพาะซุปเปอร์บอร์ดใหญ่ โดยมีกรรมการโดยตำแหน่ง 13 คนและรายชื่อที่ตั้งใหม่ 17 คนรวมเป็น 30 คนเท่านั้น ส่วนกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติก็ต้องไปตั้งกันในเดือนกันยายน ซึ่งขณะนี้ตนมีรายชื่อบางส่วนแล้วแต่ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะยังไม่ครบ และเมื่อได้รายชื่อครบแล้วเราก็ต้องตั้งคณะย่อยๆ แต่ละด้าน ซึ่งยุทธศาตร์ของรัฐบาลมี 6 ด้านก็ต้องแบ่งคณะเป็น 6 ชุดเป็นอย่างน้อย ซึ่งถือว่าสำคัญมากเพราะคณะทั้ง 6 ชุดจะเป็นผู้ยกร่างยุทธศาสตร์ รวมถึงนำยุทธศาสตร์ เข้าสภาเพื่อนำขึ้นโปรดเกล้าฯประกาศใช้ มีผลผูกพันถึง 20 ปี ซึ่งศาล สภาและทุกส่วนราชการต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ถือเป็นการมองประเทศไป 5 ปี 10 ถึง 20 ปี โดยขณะนี้ตนมีรายชื่อบางส่วนแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยเพราะยังไม่ครบ

 


ที่มา มติชนออนไลน์