“สมชัย” ยก 5 ประเด็นร่างกฎหมายลูกลต.สร้างปัญหา ชี้จับเบอร์รายเขตทำปชช.สับสน กกต.ทำงานยาก

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการกกต. กล่าวว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตนมีความเห็นต่างจากกรธ. ที่ได้เปลี่ยนวิธีการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การใช้หมายเลขผู้สมัครพรรคแตกต่างกันไปในแต่ละเขต ซึ่งประชาชนจะสับสน พรรคการเมืองหาเสียงลำบาก กกต.มีความยุ่งยากในการจับสลากรายเขต การจัดพิมพ์บัตรรายเขต การรวมคะแนนและรายงานผล และไม่สามารถแก้ปัญหาการซื้อเสียงได้ 2. การเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนจาก 800 คน เป็น 1,000 คน ต่อหน่วยเลือกตั้ง แม้จำนวนหน่วยจะลดลง แต่ประชาชนจะไม่ได้รับความสะดวก ต้องเดินทางไปยังหน่วยใหม่ที่ไกลจากบ้านมากขึ้น จำนวนคนที่ใช้สิทธิมากอาจทำให้เกิดการแออัดในการใช้สิทธิ

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ส่วนการกำหนดว่า ไม่ควรใช้เขตหมู่บ้านเป็นข้อจำกัดต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากอาจจะมีการแบ่งครึ่งหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้สมัคร จะเป็นการยิ่งสร้างความสับสนแก่ประชาชนในหมู่บ้านว่า ตนอยู่ในเขตเลือกตั้งใด 4. การเปิดโอกาสให้มีการใช้เครื่องลงคะแนนอีเล็คทรอนิกส์ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายจะต้องถูกกว่าการเลือกตั้งแบบเดิม ไปไม่ได้ที่การใช้เครื่องจะถูกกว่าการใช้บัตรในการเลือกตั้งคราวเดียว จะต้องพิจารณาถึงการเปรียบในระยะยาว และพิจารณาถึงประโยชน์ในเรื่องอื่น เช่น ความรวดเร็ว ความถูกต้อง จำนวนบัตรเสียเป็นศูนย์ ไม่ใช่มองในเรื่องต้นทุนอย่างเดียว

นายสมชัย กล่าวต่อว่า 5. การปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน้าหน่วย โดยไม่ให้ใส่หมายเลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากจะเป็นการเปิดช่องทางให้ทุจริตการเลือกตั้ง โดยสร้างบ้านเลขที่ปลอมและใส่ชื่อผู้มีสิทธิปลอมโดยไม่ต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น จึงควรมีการใส่หมายเลขประจำตัวแต่อาจปิดบางหลัก โดยใช้สัญญลักษณ์ xxxx เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ แต่อย่างไรก็ยังสามารถตรวจสอบในภายหลังได้

 


ที่มา  มติชนออนไลน์