รองเลขากกต. โอด มีความพยายามกล่าวหาจัดลต.ไม่โปร่งใส ใช้เรื่องไม่มีมูลสร้างกระแส

รองเลขา กกต. โพสต์เฟซบุ๊กร่ายยาว พบมีความพยายามกล่าวหาการจัดเลือกตั้งของกกต. นำเรื่องไม่มีมูลไปสร้างกระแส ชี้ถ้าเป็นตามข้อกล่าวหา อยู่ไม่ได้แล้ว

เมื่อวันที่ 8 เมษายน นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต.โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่อง 24 มี.ค.62 ภาคสอง ที่สุดแห่งการเลือกตั้ง : กกต.จัดการเลือกตั้งไม่โปร่งใสจริงหรือ มีเนื้อหาระบุว่า ระบบที่ป้องกันการ ทุจริตการเลือกตั้งที่ดีที่สุด ตั้งแต่กระบวนการพิมพ์บัตร ขนหีบบัตร การจ่ายบัตร การเก็บรักษาบัตร การลงคะแนน การนับคะแนน มีขั้นตอนที่รัดกุม ปิดโอกาสที่จะทำให้มีการทุจริตในการเลือกตั้ง ที่เป็นเช่นนี้เพราะบริบทการเมืองไทย มีการแข่งขันกันสูงมาก ผู้แข่งขันมุ่งผลแพ้-ชนะเป็นสำคัญ จึงต้องมีกลไกป้องกันกระบวนการเลือกตั้งและผู้เป็นกรรมการใว้ อาจกล่าวได้ว่าระบบการเลือกตั้งของประเทศไทย
มีความปลอดภัยมากที่สุด ในโลกเท่าที่เปรียบเทียบกับประเทศอื่น

นายแสวง ระบุว่า มีผู้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากที่สุด มีกรรมเขตทุกเขตเลือกตั้ง 350เขต มีกรรมการประจำหน่วย กปน.ทุกหน่วยเลือกตั้ง 92,300 กว่าหน่วย ยังมีลูกเสืออาสา กกต. ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการพรรคการเมือง ทุกหน่วยเลือกตั้ง มีผู้สื่อข่าว องค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งทั้งจากในและนอกประเทศอยู่ทั่วไปรวมกว่า 1 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รอคิวในการออกเสียงลงคะแนนและเฝ้าสังเกตการณ์การนับคะแนน เป็นจำนวนมาก

รองเลขากกต. ยังระบุว่า มีขั้นตอนในการเลือกตั้งที่สลับซ้อนที่สุด ต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 350 แบบ พรรคเดียวกันในจังหวัดเดียวกันเบอร์ต่างกัน ต้องจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ให้ถูกเขตโดยในแต่หน่วยอาจต้องจ่ายบัตรให้ผู้มีสิทธิทั้ง 350 เขต 350 แบบถ้ามีการลงทะเบียนครบทุกเขตในหน่วยนั้น รวมทั้งให้เวลาลงคะแนนมากที่สุด กล่าวคือ ให้เวลาลงคะแนนเพิ่มอีก 2 ชั่วโมง จากที่เคยปิดหีบ เวลา 15.00 น. เป็นปิดหีบ 17.00 น.คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน. 5 คน ต้องทำงานตั้งแต่รับบัตรและอุปกรณ์ในการลงคะแนน เปิดหน่วยลงคะแนน ปิดหีบบัตร ตรวจสอบจำนวนบัตรให้ถูกต้องตรงกันเริ่มนับคะแนน ปิดผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ส่งอุปกรณ์ รวมเวลาทำงาน จากรับบัตร จนถึงส่งอุปกรณ์ จากเวลา 05.00 ถึงเวลา 23.00 น. ต้องทำงานติดต่อกันประมาณ 15-18 ชั่วโมง มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือมีจำนวนกว่า 51 ล้านคน มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

นายแสวง ระบุด้วยว่า นอกจากนี้ มีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ทั้งในการเลือกตั้งล่วงหน้าและในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 62 กว่า ร้อยละ 79 มากกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมานับแต่มี รธน.ปี 40 และมีผู้สมัครและพรรคการเมืองส่งผู้สมัครมากที่สุด มีพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 81 พรรคการเมือง ผู้สมัครกว่า 12,000 คน จากเดิมที่เคยส่งผู้สมัคร 2000-3000 คน มีพรรคการเมืองส่งแค่ 20-30 พรรคการเมือง ด้วยความสลับซับซ้อนของกฎหมาย กกต.ทำให้เกิดงานธุรการเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนเท่าทวี เช่นการพิมพ์บัตร 350 เขต 350 แบบ หนังสือถึงเจ้าบ้าน เป็นต้น

รองเลขา กกต. ระบุว่ามีขั้นตอนการประกาศผลที่มากที่สุด หลังเลือกตั้งเสร็จ กกต.ยังไม่อาจประกาศผลได้ทันทีแม้จะประกาศผลคะแนนไปแล้วก็ตาม การประกาศผลต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามที่ พรป.เลือกตั้ง ส.ส. กำหนดใว้ และมีการคำนวณการจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่สลับซับซ้อนที่สุด ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ได้กำหนดวิธีคำนวณจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะได้รับต่างจากกฎหมายฉบับก่อนๆเป็นอย่างมาก

นายแสวง ยังกล่าวว่า มีจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งน้อยที่สุด ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาหลังทราบผลคะแแนน จะมีเรื่องร้องคัดค้านเป็นหลักพันหรือหลายพันเรื่อง แต่ครั้งนี้มีเรื่องร้องคัดค้านแค่หลักร้อยเท่านั้นเอง ทั้งที่มีการแข่งขันสูงและมีผู้สมัครและพรรคการเมืองลงสมัครเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ มีการกล่าวหา กกต.โดยไม่มีข้อเท็จจริงมากที่สุด มีการตั้งข้อสงสัย พยายามกล่าวหา กกต.ว่าจัดการเลือกตั้งไม่โปรงใส โดยมีความพยายามทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเลือกตั้ง แต่ข้อสงสัยและข้อกล่าวหาดังกล่าว กกต.ก็สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ทุกเรื่อง ส่วนมากการกล่าวหาก็ไม่ปรากฏนามผู้กล่าวหา ว่าเป็นผู้ใด เป็นการกล่าวหาในโซเชียล แต่ได้นำข้อกล่าวหาตาม โซเชียลดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ในการอื่น

“ถ้ามีหลักฐานอยู่บ้างตามที่กล่าวหา กกต.คงอยู่ไม่ได้แล้ว กรณีมีหลักฐานว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ก็ชอบที่จะยื่นเรื่องให้ กกต.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จะได้ร่วมมือกันในการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่ไม่ใช่นำข้อสงสัยดังกล่าวมากล่าวหา กกต.เอง ทั้งที่ปราศจากมูลความจริง” นายแสวง ระบุ

 

 

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ