กกต.ออกประกาศให้ ‘2 พรรค’ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องให้พรรคสันติภาพ และพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เนื่องจากที่ประชุมทั้ง 2 พรรค มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคตามข้อบังคับของพรรคฯ

กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ทั้ง2พรรคการเมือง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเพื่อสันติ และพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ