ส.ส.ไม่มีสิทธิให้ตำรวจนำขบวน-เบิกค่าตอบแทนได้ทุกอย่าง แม้กระทั่ง “ค่าซักผ้า”

หลังเหตุการณ์ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถกเถียงกับ พ.ต.ท.ประเทือง ผลมานะ รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สภ.กะรน จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2562 จนเป็นข่าวสะเทือนถึงรัฐสภา และทำเนียบรัฐบาล

ประเด็นหลักคือ นายสิระ อ้างเป็น ส.ส.ตัวแทนประชาชน ตำรวจควรต้อง “มาดูแล” และอำนวยความสะดวก และต้อง “ให้เกียรติ”

ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่อยู่ในกฏเกณฑ์ว่าเป็นบุคคลสำคัญ หรือนักการเมืองที่จะมีรถนำขบวนได้ เว้นแต่ ส.ส.คนนั้น ๆ จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป มีแต่เพียงประธานรัฐสภาและผู้นำฝ่ายค้านในสภาเท่านั้น ที่มีสิทธิมีรถนำขบวนได้

หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556 จัดทำโดยสำนักเลขาธิการสภา ระบุสิทธิของ ส.ส.ไว้ว่า “ได้สิทธิ” และ “ผลตอบแทน” ดังนี้

1.ได้รับค่าตอบแทน 113,560 บาท/เดือน แบ่งเป็นเงินเดือน 71,230 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาท

2.ได้เบี้ยประชุมกรรมาธิการ 1,500 บาท/ครั้ง และได้เบี้ยประชุมอนุกรรมาธิการ 800 บาท/ครั้ง หากประชุมหลายชุดให้ได้รับเบี้ยไม่เกิน 2 ครั้ง/วัน

3.มีผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 24,000 บาท

4.มีผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

5 มีผู้ช่วยดำเนินงาน 5 คน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

6.ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แบ่งเป็น

กรณี ปฏิบัติภารกิจในประเทศ ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 270 บาท/วัน ได้ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 1,200 บาท/วัน หรือเลือกรับ 1,400 บาท/วันกรณีพักคู่ หรือ 2,500 บาท/วันกรณีพักเดี่ยว

การปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 3,100 บาท/วัน หรือเลือกเบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม 4,500 บาท/คน, ค่าซักผ้า 500 บาท/คน, ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด 500 บาท/คน ได้ค่ารับรองไปดูงาน 67,000 บาท กรณีไปไม่เกิน 15 วัน หรือไม่เกิน 1 แสนบาท กรณีไปเกิน 15 วัน ได้ค่าเช่าที่พัก 4,500-14,000 บาท/วัน/คน และได้ค่าเครื่องแต่งตัวไปต่างประเทศ เหมาจ่าย 9,000 บาท/คน

สิทธิในการเบิกค่ายานพาหนะได้ กรณีปฏิบัติภารกิจในต่างจังหวัด เบิกค่ารถไฟและรถประจำทางได้ของตัว ส.ส. และผู้ติดตาม 1 คน ส่วนค่าเครื่องบินให้ชั้นธุรกิจ โดยเบิกได้เฉพาะตัว ส.ส.

กรณี ปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง และสามารถโดยสารเครื่องบินในระดับชั้นสูงสุด

ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีเป็นผู้ป่วยนอกได้ 90,000 บาท/ปี และอุบัติเหตุฉุกเฉิน 20,000 บาท/ครั้ง ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ได้ค่าห้อง 4,000 บาท/วัน และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีได้ 7,000 บาท

มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กให้ยืมได้ 1 เครื่องจนกว่าจะพ้นสมาชิกภาพ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ