งบประมาณ 63 ผ่านฉลุย 253 ต่อ 0 ฝ่ายค้านงดออกเสียง ปิดฉากอภิปราย 4 วัน 3 คืน

เมื่อเวลา 10.30 น. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นเป็นวันที่ 4 หลังจาก นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ ได้พักการประชุมในวันที่ 3 เมื่อเวลา 01.17 น. โดยการประชุมในวันนี้ (11 ม.ค.) เริ่มต้นด้วยมาตรา 40 ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า วันนี้วันเด็ก เราหลายคนที่จองตั๋วเครื่องบินและรับปากไปงานวันเด็กไว้ ถือโอกาสนี้พูดแทนว่า ถ้าสมาชิกท่านใดรับปากไว้ไม่สามารถไปได้  ต้องบอกเจ้าของงานว่า ส.ส.ที่รับปากไปร่วมงาน ขอให้ทราบว่าสมาชิก ต้องทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ไม่ได้เจตนาผิดคำมั่นสัญญา บอกเจ้าของงานให้รับทราบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมได้พิจารณาต่อเนื่องจนถึงมาตรา 52 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน อภิปรายตอนหนึ่งว่า ขอบอกผิดหวังสำหรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 เพราะไม่ต่างจากวาระรับหลักการ ซึ่งหวังในตอนนั้นขอให้โยกงบประมาณจากความมั่นคงมาเศรษฐกิจเยอะขึ้นหน่อย จริงๆ ไม่อยากผ่าน แต่เนื่องจากเม็ดเงินการท่องเที่ยว การส่งออกติดลบ ในประเทศการลงทุนหดหาย เศรษฐกิจบ้านเราจะไปได้ มีเส้นเลือดเดียวเท่านั้นคืองบประมาณแผ่นดินที่จะช่วยได้ ถ้าออกไม่ได้เจ๊งกันทั้งประเทศ นี่คือภาวะจำยอม เราต้องให้ผ่าน แต่คงต้องงดออกเสียง ผ่านไม่ผ่านอยู่ที่รัฐบาลจัดการกันเอง ขอให้รัฐบาลนำข้อสังเกตของฝ่ายค้านไปพิจารณา อีก 3-4 เดือน งบประมาณ ปี 64 จะมา เอาข้อบกพร้องมาแก้ไขในปี 64 ในวันข้างหน้า

จากนั้น เวลา 17.30 น. สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาครบทั้ง 55 มาตรา ในการพิจารณาวาระที่ 2 เป็นรายมาตรา จากนั้น เข้าสู่วาระที่ 3 เพื่อเห็นชอบให้เป็นกฎหมาย โดยที่ประชุมเห็นชอบ 253 ต่อ 0  เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1  จากจำนวนผู้เข้าประชุม 450 คน โดยที่ฝ่ายค้านงดออกเสียง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวขอบคุณว่า ในนามของรัฐบาลขอขอบคุณประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยจะมุ่งเน้นบูรณาการในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างศักยภาพทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และมีการกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สำหรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอ ความห่วงใยรัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณ และจะนำไปประกอบการปรับปรุง ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณมากที่สุด

“รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงดำเนินงาน เพื่อให้การจัดสรรพยากรเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผมขอให้ความมั่นใจว่า นโยบาย มาตรการ และ งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้ จะไปจ่ายตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด รัฐบาลจะกำกับดูแลเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความโปร่งใสและดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและสมาชิกสภาแห่งนี้” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ด้านนายชวน กล่าวว่า ในนามของประธานและรองประธานสภา ขอขอบคุณที่แสดงความรับผิดชอบ เพราะนี่คือภารกิจทีป่ระชาชนมอบให้มาทำหน้าที่ ขอบคุณด้วยความจริงใจ 4 วัน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ขอให้ ส.ส.ใช้วันหยุดนี้ ชดเชยที่อดหลับอดนอน

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ