“วีระ” ข้องใจ กม.ไม่กำหนดวาระ ประธาน กก.กฤษฎีกา 14 คณะ นั่งได้ตลอดชีวิต พบชื่อ “มีชัย-วิษณุ-บวรศักดิ์”

วันที่ 11 ตุลาคม นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบการทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา 14 คณะ ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พบว่าปัจจุบันไม่มีการกำหนดวาระในการทำหน้าที่ เนื่องจากประธานคณะฯสามารถดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ตลอดชีวิตจนตายคาเก้าอี้ จึงมีข้อสงสัยว่ามีเหตุผลประการใดจึงเขียนกฎหมายให้ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้ง14 คณะ สามารถดำรงตำแหน่งได้ตลอดชีวิต ขณะที่ประธานองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอื่นของรัฐต้องมีวาระในการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น ดังนั้น การเขียนกฎหมายโดยไม่กำหนดวาระอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง หรืออาจเข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

“เมื่อสืบค้นข้อมูล ก็พบว่ามีบุคคลสำคัญ เช่น นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1 นายวิษณุ เครืองาม ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 โดยเฉพาะนายมีชัย พบว่าทำหน้าที่ตั้งแต่ปี 2539 ในสมัยที่ผมยื่นเรื่องร้องเรียนนักการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของ ป.ป.ป.ในยุคนั้น และทราบว่านายมีชัยทำหน้าที่ หลังจากส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่ตีความ และเชื่อว่านายมีชัยได้ทำหน้าที่ตั้งแต่ก่อนปี 2539 รวมเวลาถึงปัจจุบันต่อเนื่องหลายสิบปี นอกจากนั้นต้องตรวจสอบว่าหลังการทำรัฐประหารในปี 2551 มีการแก้ไขกฎหมายให้การทำหน้าที่ของประธานทั้ง 14 คณะโดยไม่จำเป็นต้องมีวาระหรือไม่ หากพบเป็นข้อเท็จจริงก็น่าสงสัยว่าทำไมไม่มีหน่วยงานใดออกมาทักท้วง” นายวีระกล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์