ครม. ไฟเขียวต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 3 เดือน

ชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ออีก 3 เดือน 

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ยกเว้น อ.แม่ลาน อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 – 19 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 – 19 มิถุนาย 2564

เพื่อเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย จำนวน 30 วัน เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ประกอบกับผลจากการประเมินการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ พบว่า ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการให้ยกเลิก พ.ร.ก. ดังกล่าว ด้วย