เผย ก.ตร.มีอำนาจเคาะชื่อ ผบ.ตร. แต่ต้องส่งนายกฯเห็นชอบ

“บุญสร้าง” เผย ก.ตร.มีอำนาจเคาะชื่อ ผบ.ตร. แต่ต้องส่งให้นายกฯเห็นชอบ รับปฏิรูปการสืบสวนยังจบไม่ลง

เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวว่า ผลการประชุมที่สำคัญของวันนี้ คือ เรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร. โดยกำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่มี ผบ.ตร.เป็นประธานทำหน้าที่พิจารณาแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่ ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการจะเริ่มตั้งแต่การให้ ผบ.ตร.คนที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งเป็นผู้เสนอชื่อตำรวจที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.คนใหม่ ซึ่งการเสนอชื่อ ผบ.ตร.คนใหม่จะต้องเสนอที่ประชุม ก.ตร. โดยจะเสนอชื่อเพียงคนเดียวหรือจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อก็ได้ จากนั้น ก.ตร.จะคัดเลือกให้เหลือเพียงคนเดียว และเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากในกรณีที่นายกฯไม่เห็นชอบกับชื่อที่เสนอขึ้นมา นายกฯจะส่งชื่อกลับมายัง ก.ตร. เมื่อส่งกลับมาที่ก.ตร.แล้ว ถ้า ก.ตร.ยังยืนยันรายชื่อเดิมที่ ก.ตร.เสนอไปยังนายกฯ ก.ตร.จะต้องมีมติ 2 ใน 3 จากที่ประชุมและส่งมาให้นายกฯอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ถ้านายกฯยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับชื่อเดิมที่ ก.ตร.เสนอยืนยันขึ้นมา ก.ตร.ก็ต้องยอมรับความเห็นของนายกฯและเสนอชื่อบุคคลอื่นขึ้นไปแทน

“การให้ ผบ.ตร.คนเดิมเสนอ ผบ.ตร.คนใหม่เพื่อให้ ผบ.ตร.ไม่ต้องอยู่ใต้อาณัติของฝ่ายใด และการให้นายกฯเป็นผู้พิจารณานั้นจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสตามหลักประชาธิปไตยว่า ผบ.ตร.คนใหม่มีที่มาที่ไปอย่างไร ขณะที่ เรื่องการถ่วงดุลอำนาจการสืบสวนสอบสวนนั้นยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากมีการเสนอความคิดเห็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากทำให้ที่ประชุมไม่สามารถพิจารณาได้ทันในวันนี้ จึงต้องนัดประชุมเป็นพิเศษอีกครั้ง‪ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ‬เพื่อพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ ทุกเรื่องเกือบจบหมดแล้ว 80-90% ขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขกฎหมายไปในตัวด้วย เพื่อให้ทันเวลา” พล.อ.บุญสร้าง กล่าว

เมื่อถามว่า ข้อเสนอเกี่ยวกับการให้อัยการมาร่วมทำหน้าที่สืบสวนในคดีสำคัญด้วย ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า เดิมที่มีคณะอนุกรรมการเสนอความคิดเห็นในทำนองนั้นขึ้นมา แต่ขณะนี้ไม่มีการเสนอขึ้นมา อย่างไรก็ตาม มีการเสนอมาตรการอื่นๆที่เปิดโอกาสให้อัยการเข้ามาร่วมทำหน้าที่ด้วย ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้มีข้อสรุปแต่อย่างใด

 

ที่มา : มติชนออนไลน์