ศบค.คงโซนสีแดงเข้ม 29 จังหวัด ต่อเคอร์ฟิว–WFH ถึง 30 ก.ย. 

ประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะ ถก ศบค.ชุดใหญ่ คงพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ต่อเคอร์ฟิว–WFH เข้ม COVID Free Setting กิจการ-กิจกรรม ออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64

วันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 (ศบค.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธาน มีมติให้คงมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยยังคงมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 21.00 น.–04.00 น.ของวันถัดไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) จำนวน 29 จังหวัด การทำงานที่บ้าน (Work from home) เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมตามมาตรการ COVID Free Setting มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในการปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ และสื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครนายก นครราชสีมา  ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00–04.00 น. ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 25 คน บริโภคในร้านอาหารไม่มีเครื่องปรับอากาศได้ 75% ร้านมีเครื่องปรับอากาศ 50 % เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. (งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. ยกเว้น สถานกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สปา สวนสนุก สวนน้ำ ฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ห้องประชุม/จัดเลี้ยง ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม เปิดบริการได้ ยกเว้น ร้านนวด เปิดเฉพาะนวดเท้า

สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีมาตรการกำกับอย่างเคร่งครัด

สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ในการเล่น ซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ให้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

สามารถเปิดใช้สนามกีฬาทุกประเภทสำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย แบบไม่มีผู้ชม โดยแจ้งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้ ผู้จัดการแข่งขัน ต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การกำกับติดตามมาตรการ โดยผู้จัดการแข่งขัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เปิดถึง เวลา 20.00 น.

สำหรับพื้นที่ควบคุม (สีแดง) จำนวน 31 จังหวัด ไม่จำกัดการเดินทาง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน บริโภคในร้านอาหารได้และเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ (จัดกัดจำนวนคน งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย) ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความความงาม เปิดได้ตามปกติ

สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันกีฬาโดยจำกัดผู้ชม 

Advertisement

ขณะที่พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 11 จังหวัด ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน บริโภคในร้านอาหารได้และเปิดได้ตามปกติ (งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ (ปิดในส่วนเครื่องเกมส์ สวนสนุก) ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความความงาม เปิดได้ตามปกติ สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดได้ตามเวลาปกติ ทุกประเภท จัดการแข่งขันกีฬาโดยจำกัดผู้ชม