โปรดเกล้าฯ ทหาร 771 ราย พล.ร.อ.สมประสงค์ ผบ.ทร.-พล.อ.อ.นภาเดช ผบ.ทอ.

พระบรมราชโองการ-ราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯโผทหาร 2564 พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

อาทิ พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ

กองทัพบก ตำแหน่ง 5 เสือ ทบ. ได้แก่ พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เป็นเสนาธิการทหารบก ส่วนตำแหน่งแม่ทัพภาค พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สวราชย์ แสงผล เป็นแม่ทัพภาค 2 และ พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1ขณะเดียวกันนายทหารคนสนิทประจำ พล.อ.ประยุทธ์ ได้แก่ พล.ต.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.ท.)

นอกจากนี้นายทหารที่เคยช่วยงาน พล.อ.ประยุทธ์ ยุค คสช.ก็ได้เลื่อนยศอัตรา พล.อ. อาทิ พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.) และ พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พล.อ.)

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2564 ให้เแก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ