สนช.ยื้อ ยังไม่ตั้งกมธ.สอบประวัติ 7 กกต. รอศาลฎีกายืนยันขึ้นตอนสรรหาถูกต้อง-เปิดเผย

สนช.ดึงเช็ง ยื้อตั้งกมธ.สอบประวัติ 7 กกต. อ้างขอให้ศาลฎีกาส่งหนังสือยืนยันขั้นตอนกระบวนสรรหาดำเนินการถูกต้องตามกม.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ธันวาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้สรรหามาแล้ว 5 คน และจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 2 คน โดยจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ ทั้งนี้ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสนช.ได้อภิปรายว่า รายชื่อ 5 คนในส่วนของคณะกรรมการสรรหานั้นไม่มีปัญหา จะติดใจในส่วนของ 2 รายชื่อที่มาจากศาลฎีกา ว่าการเลือกนั้นเป็นลงมติการเปิดเผยหรือไม่ ตามมาตรา 12 วรรคสาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.หรือไม่ เพราะจากข่าวที่ออกมาเป็นการลงมติโดยไม่เปิดเผย แม้ศาลจะออกมาชี้แจงว่า ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตาม แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน ขอให้ศาลฎีกาชี้แจงขั้นตอนและตอบกลับมาก่อนว่า กระบวนการสรรหาถูกต้องหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สนช.ควรพิจารณาตั้งกมธ.ตรวจสอบประวัติทั้ง 7 คนไปพร้อมกัน ไม่ควรพิจารณาเฉพาะในส่วน 5 คนที่มาจากคณะกรรมการสรรหาไปก่อน เพราะหากทั้ง 5คนได้รับการโปรดเกล้าฯ จะไปสู่ขั้นตอนการเลือกประธานกกต. จะทำให้ตัวแทน 2 คนในส่วนที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา อาจเสียสิทธิไม่ได้เลือกประธานกกต. โดยมีสมาชิกสนช.เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวอาทิ พล.อ.อู๊ด เบื้องบน นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา เป็นต้น

จากนั้น นายสุรชัยสอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกคนใดเห็นแตกต่างจากนี้ นายสุรชัยจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า จะให้ประธานสนช.ทำหนังสือสอบถามที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาถึงวิธีการสรรหาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกกต.ในส่วนของศาลฎีกาทั้งสองคน ได้ดำเนินคัดเลือกโดยเปิดเผยตามขั้นตอนหรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติก่อน ดังนั้นจึงขอเลื่อนวาระการพิจารณาในครั้งนี้ออกไป เพื่อรอหนังสือตอบกลับจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จึงค่อยดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติผู้ได้รับการสรรหาเป็นกกต.ทั้ง 7 คนไปในคราวเดียวกัน

ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ